Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges

ISSN: 2146--7684
Publisher: Kirklareli University Luleburgaz Vocational College


ADD TO MY LIST
 
Relationship between Organizational Communication Satisfaction and Organizational Justice: An Empirical Study

Author(s): Sibel Gök | Işıl Karatuna | Gökçe Özkılıçcı
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2013
An Analysis of Students’ Communication during Group Work in Mathematics

Author(s): Pinelopi D. Vasileiadou
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2013
Teaching Literacy through Visual Arts: From Visual to Textual Rhetoric

Author(s): Papademetriou Efi | Artemis Katsiaflaka
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2013
The New Face of Global Competition

Author(s): İffet Görkey Kesimli
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2013
Designing Vocational Education (Vocational skill) Program

Author(s): Mohammad Yusoof
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2013
TÜRK HUKUKUNDA OTURMA HAKKI

Author(s): Özge Tuçe GÖKALP
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
OBTAINING THREE DIMENSIONAL POINT CLOUDS FROM THE DIGITAL IMAGES OF RECTANGULAR PRISM SHAPED OBJECTS

Author(s): Gürcan Samtaş | Mahmut Gülesin
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
MÜFREDAT ENTEGRASYONUNU DEĞERLENDİRME SKALASININ GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ

Author(s): Neriman zengin | Saadet Yazıcı | Hacer Karanisoğlu
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
CONSIDERING ETHICS IN TRANSLATION

Author(s): Nihan İÇÖZ
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author(s): Muhammed TIRAŞOĞLU | Burcu YILDIRIM
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN KRONİK HASTALIKLARIN BAKIMI KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİ

Author(s): Neriman Zengin | Hicran Yıldız | Ayşe Çil Akıncı
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
PULS GENİŞLİĞİ MODÜLASYONU İLE HİDROLİK ORANSAL BİR SİSTEMİN SÜRÜLMESİ

Author(s): Hasan Basri ULAŞ | Eşref ÇINAR | Musa BİLGİN
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
GÜVENCELİ ESNEKLİK ÇERÇEVESİNDE ESNEK ÇALIŞMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Author(s): Ezgi TATLIOĞLU
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
ÖĞRENCİLERİN KARİYER DEĞERLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BİREYSEL DEĞERLER

Author(s): Oğuz BAŞOL | Erkan BİLGE | Şerife KUZGUN
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU ÇERÇEVESİNDE VERGİ MAHREMİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s): Hatice Yurtsever | Burçin Buran
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
BESLENMENİN BEYİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author(s): Nalan Hakime Noğay
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
BELEDİYELERİN SUNDUĞU HİZMETLERDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ: ELAZIĞ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Author(s): Nurcan Yücel | Atilla Yücel | Yavuz Atlı
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ ROLÜ VE DÜNYA’DAKİ KONUMU

Author(s): C.Gazi UÇKUN | Asiye YÜKSEL | Barış DEMİR
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER SEÇİMLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: PINARHİSAR MYO ÖRNEĞİ

Author(s): İbrahim Alpay YILMAZ | Bahtiyar DURSUN | Kemal PEKTAŞ | Ahmet ALTAY
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s): Okan SARIGÖZ | Ali KARAKUŞ | Kıvanç İRAK
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ COMPUTER USAGE PROFILES AND ATTITUDES TOWARD COMPUTERS

Author(s): Tamer KUTLUCA | Halim BAŞKAN
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
ÜREME SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRMEDE FARKLI YAKLAŞIM: ANNE EĞİTİMİNİN KIZLARINA AKTARILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s): Birsel Canan DEMİRBAĞ | Gamze ÇAN | İftihar KÖKSAL | Selçuk KAYA
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
RESEARCHING EFFECTS OF DRIVERS FEATURES ON TRAFFIC ACCIDENTS: KOCAELİ MODEL

Author(s): CEYLAN GAZI UÇKUN | ETHEM SONER ÇELİKKOL | VASFI NADIR TEKİN | ŞIMAL ÇELİKKOL
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
MİKRO KONTROLÖR İLE SCR TETİKLEME DEVRESİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Author(s): ERCAN KURAK | VOLKAN ERDEMİR
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
MARKA ÇAĞRIŞIM UNSURLARININ MARKA KİŞİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author(s): DURSUN YENER
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
KANSERLİ ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONUNDA EGZERSİZİN YERİ

Author(s): Meltem Kürtüncü | Birsel Canan DEMİRBAĞ
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
HİDROLİK SERVO SİSTEMLER, KONTROL VE MODELLENMESİ

Author(s): GÜRCAN SAMTAŞ | SALİH KORUCU
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
DEMOGRAPHIC EVALUATION OF FAMILIES BREAKFAST HABITS IN TURKEY

Author(s): Ethem Soner ÇELİKKOL | Ceylan Gazi UÇKUN | Vasfi Nadir TEKİN
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
CRITICAL THINKING DISPOSITION IN STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES

Author(s): Ayşe GÜROL | Seval USLU | Özlem EROL POLAT | Nimet YİĞİT | Osman YÜCEL
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
BATI AKDENİZ BÖLGESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNDE MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Author(s): Fatma KAHYAOĞLU | Aygül YANIK | Dilaver Tengilimoğlu
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
A NEW HAZARD EVALUATION PROCEDURE FOR PREDICTING RISK FACTORS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS

Author(s): Hüseyin CEYLAN
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
KÜTLE DUYARLI ELMA SINIFLANDIRMA ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TASARIMI

Author(s): HAYRETTİN TOYLAN | HİLMİ KUŞÇU
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
TRAKYA BÖLGESİ’NİN İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ

Author(s): YEŞİM CAN
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
PROJECT ORIENTED COMPUTER PROGRAMMING TRAINING

Author(s): AHMET NAYIR
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM VE DİĞER METABOLİK ÖZELLİKLER

Author(s): Nalan Hakime NOĞAY | Gülden KÖKSAL
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
SALDIRGANLIK VE VANDALİZM

Author(s): İFFET GÖRKEY KESİMLİ
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
6–16 YAŞ ARASI OBEZ ÇOCUKLARIN VE ERGENLERİN GİYSİLERDE TERCİH ETTİĞİ ÖZELLİKLER

Author(s): Şule ÇİVİTÇİ | Hatice HARMANKAYA
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
KADINA HAKLARININ KAZANDIRILMASIYLA BİRLİKTE CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME

Author(s): Cansu KÜLEKCİ | Tülin CANBAY
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author(s): Aydın ÜNAL | Bahtiyar DURSUN | Selçuk ÖZKAN | Sultan Mehtap İZMİRLİ | Ahmet ALTAY | Seda AKIN GÜRDAL
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
A REVIEW ON THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS WITH PHASE CHANGE MATERIALS IN VEHICLES

Author(s): Adem UGURLU | Cihan GOKCOL
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
TASARIM UNSURU OLARAK BANKNOT

Author(s): Gültekin ERDAL
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
1-12 AY ARASI BEBEKLERDE PAMUKCUK ENFEKSİYONU VE ANNELERİN TEDAVİYE YÖNELİK KULLANDIKLARI GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR

Author(s): Birsel Canan DEMİRBAĞ | Meltem Kürtüncü TANIR | Sema KUĞUOĞLU
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
TÜRK İŞ HUKUKUNDA ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA

Author(s): Özge Tuçe GÖKALP
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE FARKLI ALANLARDAKİ UYGULAMALARI

Author(s): Gürcan Samtaş | Mahmut Gülesin
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
HEMŞİRELİKTE KARAR VERME SÜRECİ

Author(s): Belgin YILDIRIM | Şükran ÖZKAHRAMAN
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
ELEKTRONİK PAZARLARLARDA GÜVEN PROBLEMİ VE KRİMİNAL FAALİYETLER

Author(s): Ramazan AKSOY | Hanifi SEVER
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
ELEKTRONİK TİCARETTE BELGE DÜZENİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

Author(s): Gazanfer ERBAŞLAR
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
The Important of the TV on the Religious Understanding of Turkish People

Author(s): Ramazan BİÇER
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

Author(s): Murat ÇETİN | Musa BİLGİN | Hasan Basri ULAŞ | Ahmet TANDIROĞLU
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
İKİ SEVİYELİ KESİKLİ STOKASTİK TAŞIMA PROBLEMİ

Author(s): Hande GÜNAY AKDEMİR | Fatma TİRYAKİ
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
TURKEY AND BULGARIA TRANSPORT

Author(s): Selçuk DURANLAR | Valentina İlieva Staneva
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
AN APPLICATION FOR THE EDUCATION OF HEATING PLANT TECHNOLOGIES ON INTERNET

Author(s): Murat BARAZ
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
GÜL SÖZCÜĞÜNÜN TÜRK DİLİ ve EDEBİYATINDAKİ YERİ

Author(s): Erhan AYAZ
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
ANLAMSAL VEB SERVİSLERİ ORTAMINDA BİR ARACI ETMEN

Author(s): Özgür Gümüş | Önder Gürcan | Oğuz Dikenelli
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUK HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Author(s): Seher Sarıkaya Karabudak | Belgin Yıldırım
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK

Author(s): Sefa Saygılı | Ayşe Çil Akıncı | Hülya Arıkan | Ebru Dereli
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
HAMİLELERDE GİYİM PROBLEMLERİ VE TERCİHLERİ

Author(s): Şerife MIZRAK | Selda GÜZEL
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s): Nalan Hakime Noğay
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
THE ROLE OF SAFETY COURSE FOR WORKPLACE SAFETY SYSTEMS IN AUTOMOTIVE TECHNICIAN TRAINING

Author(s): Murat ÇETİN | Ahmet TANDIROGLU
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
TURİZM PERSPEKTİFİNDEN POLİTİK KRİZLERİN EKONOMİYE YANSIMALARI

Author(s): İffet Görkey Kesimli
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program