Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2147--0626
Publisher: Karabuk University


ADD TO MY LIST
 
Ekonomik Büyüme ve Çevresel Vergilerin Emisyon Miktarına Etkileri

Author(s): Hakan AKAR
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Isıtma Amaçlı Enerji Değişiminin Karabük İli İçin Araştırılması

Author(s): Mustafa ERTÜRK | Can COŞKUN | Yusuf ÇAY | Alevay KOÇYİĞİT | Zuhal OKTAY
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Çevre Korunmasında Atığın Atıkla Giderilmesi Prensibi

Author(s): Utkan Özdemir | Gonca Al
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi

Author(s): Tamer Coşkun | Neslihan Manav Demir
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Atık Kompozit İçecek Kartonları Geri Dönüşüm Yöntemleri

Author(s): Volkan ENÇ | Seniye Eşkin UZUN | Fatih HOŞOĞLU
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Şeriat ve Tasavvuf Bağlamında Din-Çevre İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Author(s): Hür Mahmut Yücer | Sinan Yılmaz
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Ahşap Kurutmada Yüksek Frekans-Vakum Teknolojisi

Author(s): Öner ÜNSAL | Cengiz GÜLER | Gülşah MOLLAMEHMETOĞLU
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Kâğıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı

Author(s): Arif Karademir | Selim Karahan | Sami İmamoğlu
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Karabük İlindeki Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi

Author(s): Abdülaziz YILDIZ | Yusuf ÇAY | Firdevs ÖZER
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Farklı Hidrolik Bekletme Sürelerinin Anaerobik Perdeli Reaktörde Sülfat İndirgenmesi Üzerine Etkisi

Author(s): Şebnem Özdemir | Dilek Akman1 | Kevser Cırık
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
İçme Sularından Nitrat Gideriminde İkincil Kirleticilerin Denitrifikasyona Etkisi

Author(s): Arzu Kiliç | Serden Başak | Kevser Cirik
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Atık Azaltma Metotlarının Akü Üretimine Entegre Edilmesi: Metot Geliştirme Ve Uygulama

Author(s): Sibel Uludağ DEMİRER | Suat KASAP | Sedef ELKER
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Anammox Bakterilerinin Zenginleştirilmesinde Farklı Dolgu Malzemelerinin Etkisi

Author(s): Dilek Özgün | Serden Başak | Kevser Cırık
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Sivil Toplum Örgütleri ve Kitle İletişim Araçlarının Çevre Okuryazarlığı Bilinci Oluşturmadaki Rolü

Author(s): Özge Uluğ Yurttaş | Başak Şişman
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
İthâl Ev Hayvanları Ve Süs Bitkilerinin Çevreye Etkileri

Author(s): Ahmet ULUDAĞ | Yakup Erdal ERTÜRK
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Karabük İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri

Author(s): Ali Etem Gürel | Yusuf Çay | Ali Daşdemir | Enver Küçükkülahlı
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Iğdır İli Tarım İşletmelerinin Zirai Mücadele Uygulamalarında Çevreye Duyarlılıkları

Author(s): Yakup Erdal Ertürk | Yeşim Bulak | Ahmet Uludağ
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi

Author(s): Alı Fatih UYSAL | Handan AKYİĞİT
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Tekstil Atıksularının Arıtılmasında Atık Döküm Kumlarının Kullanımı

Author(s): Elif Gürkan | Semra Çoruh
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
TV Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü

Author(s): Nesrin KULA
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Eskişehir’de Hava Kirliliği ve Doğal Gazın Tarihçesi: Genel Değerlendirme

Author(s): Nazmi ORUÇ | Engin Ataman | Halenur Kırkgöz
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Çevre

Author(s): Ahmet Mithat Güneş
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Tüketim, Nüfus Ve Çevre Sorunları: Orantısız Denklem

Author(s): Recep Ardoğan
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü İçin Çok Kriterli Bir Çerçeve: Henkel Örneği

Author(s): Ahmet Öztel | Mehmet Said Köse | İhsan Aytekin
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
İtibar Yönetimi Açışından Yeşil Pazarlama: Örnek Olay İncelemesi

Author(s): Samet Kavoğlu
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
DOYUMSUZ TÜKETİM ARZUSU VE ÇEVRE SORUNUNA KUR’AN ÇERÇEVESİNDE BAKIŞ

Author(s): Recep DEMİR
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI; STRES VE ETKİLERİ

Author(s): Rıza GÖKLER | İbrahim IŞITAN
Volume: 1
Issue: 3
Year: 2012
TARİHİ TÜRK BAHÇELERİNDE HAVUZ YAPILARI

Author(s): Hilal Turgut
Volume: 1
Issue: 3
Year: 2012
TÜRK SİNEMASI'NDA İSTANBUL İMGESİ

Author(s): İbrahim Yenen
Volume: 1
Issue: 3
Year: 2012
Çağatay Türkçesiyle İlgili Makaleler Bibliyografyası Denemesi

Author(s): Serhat Küçük
Volume: 1
Issue: 3
Year: 2012
Spinoza’da İnsan Doğası-Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Deneme

Author(s): Mustafa Yıldız
Volume: 1
Issue: 3
Year: 2012
III. SOSYOLOJİ ÇALIŞTAYI (26 Mayıs 2012, Karabük Ü.)

Author(s): Hür Mahmut Yücer
Volume: 1
Issue: 3
Year: 2012
VALİ NECİP PAŞA VE IRAK’TA KÂDİRİYYE TARÎKATI

Author(s): Butrus Abu-Manneh
Volume: 1
Issue: 3
Year: 2012
Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK’ le Hayatı ve Çalışmaları Üzerine Söyleşi

Author(s): Uğur Gözel | Halit Gürleyik
Volume: 1
Issue: 3
Year: 2012
Racism in Othello

Author(s): kader mutlu
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
A QUEST FOR LITERATURE IN ELT COURSEBOOKS

Author(s): Fatma Gümüşok
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
An Analysis of Maxim Gorky’s Short Story Her Lover

Author(s): Ali Gunes
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
AN INNER STRUGGLE: UNDER WESTERN EYES

Author(s): Hale Yağlıdere
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
The Image of Veil in Leila Ahmed’s Women and Gender in Islam

Author(s): Asım AYDIN
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
Post-Colonial Analysis of Joseph Conrad’s Heart of Darkness

Author(s): Samet Güven
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
The Moral Failure of the Women in John Ford’s Love’s Sacrifice

Author(s): Merve Aydoğdu
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
WHERE DYSTOPIA BECOMES REALITY AND UTOPIA NEVER COMES

Author(s): abdulserdar - öztürk | vesna suljic
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
The Blogging Artist: a Genre-Analysis Approach to Teaching English for Art Purposes

Author(s): Anda-Elena Crețiu
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
LIFE EVENTS AND NEGATIVE RELIGIOUS COPING

Author(s): sema eryücel
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
Prospective Teacher Concerns: A Comparative Study of Departments of English Language Teaching and Language and Literature

Author(s): mustafa naci kayaoğlu | mustafa kerem kobul | şakire erbay
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
The Death of Patriotism: Wilfre Owen’s Dulce et Decorum Est as an Anti-War Manifesto

Author(s): A. Barış Ağır
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
Teacher Autonomy Perceptions of Iranian and Turkish EFL Teachers

Author(s): Ebrahim KHEZERLOU
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
Images of Spatial Representations in Charles Dickens's New York

Author(s): Tzu Yu Allison Lin
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
INVESTIGATING SELF-REGULATED LEARNING HABITS OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS

Author(s): Ozkan Kirmizi
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
Students’ Perceptions of Language Anxiety in Speaking Classes

Author(s): Mustafa Naci Kayaoğlu | Hasan Sağlamel
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2013
Sosyolojinin Peşinde Geçen Bir Ömür: Prof. Dr. Sami ŞENER ile Söyleşi

Author(s): Mine DOĞAN | Şule ÇAKIROĞLU
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
KARMAŞA, KARMAŞIKLIK VE EĞİTİM İLİŞKİSİ

Author(s): Hamit Erdoğan
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
The Historical Basis of Aceh Socio-Economics Development (1511-1904)

Author(s): Mehmet Özay
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
Atatürk ve Güzel Sanatlar

Author(s): Nurgün Koç
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
ERMENİ MESELESİ BAĞLAMINDA TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Author(s): Recep Karacakaya
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
TEZKİRE VE TEZKİRECİLİĞİN GELİŞİMİ

Author(s): Serhat KÜÇÜK
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
TÜRKİYE SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE ANADOLU’DA MU’TEZİLE EKOLÜNÜN VARLIĞI

Author(s): Seyfullah KARA
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
Malezya’da Din-Devlet İlişkisine Kısa Bir Bakış

Author(s): Mehmet Özay
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Fethiye‘de Düz Dokumacılık ve Günümüzdeki Durumu

Author(s): Filiz Nurhan Ölmez | Sema Etikan
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2010- Varto

Author(s): Bülent Nuri KILAVUZ
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
The Role of Kurds in the Struggle for the Foundation of Turkish Republic

Author(s): Suat zeyrek
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Darüşşifas Where Music Threapy was Practiced During Anatolian Seljuks and Ottomans

Author(s): Gülşen Erdal | İlknur Erbaş
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Tarih Dersindeki Kavramların Algılanma Düzeylerine İlişkin Bir Değerlendirme

Author(s): Ahmet Sait CANDAN | Özkan KOÇER
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Modern Türk Çocuk Şiirinin Dil ve Üslup Özellikleri

Author(s): Cemil Memmedov
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2008- Malazgirt

Author(s): Bülent Nuri KILAVUZ
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
İsim ve Sıfatları Çerçevesinde Kur’an

Author(s): Recep Demir
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Feridüddin Attâr’ın Hayatı ve Eserleri

Author(s): Serhat Küçük
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2009- Bulanık

Author(s): Bülent Nuri KILAVUZ
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Ebu’l Hasan Harakânî’ye Göre Sûfi Benlik Dönüşümü

Author(s): ibrahim Işıtan
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Kur’an Tefsirinde Tarihselci Yöntem

Author(s): Recep Demir
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
İbn Kes̠īr’in İsrā’īliyyāta Yaklaşımı

Author(s): Harun Savut
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Antik Yakın Doğu Milletlerinde Tanrı

Author(s): Mustafa Yiğitoğlu
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Türk Kültürü ve Milli Kimlik Bağlamında ‘Kozmopolitizm’

Author(s): Cengiz Karataş
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?