Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Revista de Economie Sociala

ISSN: 2248--0560
Publisher: Hamangiu, Bucuresti


ADD TO MY LIST
 
DEMOCRAŢIA PARTICIPATIVĂ – PRECONDIŢIE PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ PDF available

Author(s): Dina Loghin
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
FAMILY IN THE SOCIAL TEACHINGS OF POPLE LEON XIII PDF available

Author(s): Nadia-Elena Văcaru
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
FAMILIA ÎN ÎNVĂŢĂTURA SOCIALĂ A PAPEI LEON AL XIII-LEA PDF available

Author(s): Nadia-Elena Văcaru
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
THE SEEN AND UNSEEN FACE OF ETHICAL CODES WITHIN THE HEALTH CARE SYSTEM PDF available

Author(s): Daniela Tatiana Agheorghiesei (Corodeanu)
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
FAŢA VĂZUTĂ ȘI NEVĂZUTĂ A CODURILOR DE ETICĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂŢII PDF available

Author(s): Daniela Tatiana Agheorghiesei (Corodeanu)
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
PARTICIPATIVE DEMOCRACY – A PRECONDITION FOR SOCIAL ECONOMY PDF available

Author(s): Dina Loghin
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
CURRENT PERFORMANCES IN CONSACRATED POLITICAL AND CIVIC STRATEGIES PDF available

Author(s): Ştefania Bejan
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
PERFORMĂRI ACTUALE ÎN STRATEGII POLITICE ŞI CIVICE CONSACRATE PDF available

Author(s): Ştefania Bejan
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
BOOK REVIEW: INERTIA AND CHANGE. THE SOCIAL DIMENSIONS OF TRANSITION IN ROMANIA PDF available

Author(s): Alexandru Ovidiu Bufnilă
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
RECENZIE: INERŢIE ŞI SCHIMBARE. DIMENSIUNI SOCIALE ALE TRANZIŢIEI ÎN ROMÂNIA PDF available

Author(s): Alexandru Ovidiu Bufnilă
Volume: II
Issue: 5
Year: 2012
INVESTIŢIA SOCIALĂ: DINCOLO DE VULNERABILITATE PRIN EMPOWERMENT PDF available

Author(s): Daniela Tatiana Şoitu
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
REVIEW: A CHONOLOGY OF THE MUTUAL AID FUNDS PDF available

Author(s): Simona Maria Stănescu
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
RECENZIE: O CRONOLOGIE A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC PDF available

Author(s): Simona Maria Stănescu
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
THE SOCIAL ECONOMY POST‐GRADUATE STUDIES PROGRAMME IN THE FIELD OF SOCIAL‐POLITICAL SCIENCES PDF available

Author(s): Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu | Geta Mitrea
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
PROGRAMUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIAL‐POLITICE PDF available

Author(s): Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu | Geta Mitrea
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
INTERVIU CU DOMNUL CONSTANTIN STRĂINU, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI POMIVITICOLE HILIȚA[1] PDF available

Author(s): Gheorghe Pascaru
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE ALE ADOLESCENŢILOR ASISTAŢI ÎN INSTITUŢII REZIDENŢIALE PDF available

Author(s): Conţiu Tiberiu Şoitu
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
PERSONALITY TRAITS IN ADOLESCENTS ASSISTED IN RESIDENTIAL CARE PDF available

Author(s): Conţiu Tiberiu Şoitu
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
REGULATORY AND PRACTICAL MATTERS REGARDING CHILD PROTECTION IN ROMANIA PDF available

Author(s): Mihaela Tofan | Gabriela Batculescu
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
ASPECTE REGLEMENTATIVE ŞI PRACTICE PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI ÎN ROMÂNIA PDF available

Author(s): Mihaela Tofan | Gabriela Batculescu
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
RESEARCHING SOCIAL ECONOMY IN ROMANIA[1] PDF available

Author(s): Simona Maria Stănescu
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
CERCETAREA ECONOMIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA[1] PDF available

Author(s): Simona Maria Stănescu
Volume: III
Issue: 4
Year: 2013
BOOK REVIEW: SSOCIAL ECONOMY: FROM BUSINESS TO SOCIAL PROFIT PDF available

Author(s): Gheorghe Pascaru
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
RECENZIE: ECONOMIA SOCIALĂ : DE LA AFACERE LA PROFIT SOCIAL PDF available

Author(s): Gheorghe Pascaru
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
THE RETURN OF FORMER CONVICTS TO THE LABOUR MARKET AND THEIR INTEGRATION IN SOCIETY PDF available

Author(s): Cristina Baluţă
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
REVENIREA FOȘTILOR DEŢINUŢI PE PIAŢA MUNCII ȘI INTEGRAREA LOR ÎN SOCIETATE PDF available

Author(s): Cristina Baluţă
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR DE SOLIDARITATE ASAT ÎN SPRIJINUL MICILOR PRODUCĂTORI LOCALI: MIZE ŞI PREMIZE PDF available

Author(s): Mihaela Veţan | Sergiu Florean
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
DEVELOPING ASAT SOLIDARITY PARTNERSHIPS TO SUPPORT THE SMALL LOCAL PRODUCERS: STAKES AND PREMISES PDF available

Author(s): Mihaela Veţan | Sergiu Florean
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
INTERVIEW WITH GEORG SCHOEN, VENTURE COORDINATOR AUSTRIA & CEE, ASHOKA PDF available

Author(s): Livia Rădulescu
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
INTERVIU CU GEORG SCHOEN, COORDONATOR PROIECTE AUSTRIA & CEE, ASHOKA PDF available

Author(s): Livia Rădulescu
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
BOOK REVIEW: CONSUMER COOPERATIVE. PRINCIPLES AND VALUES OF THE COOPERATIVE PDF available

Author(s): Mihaela Pitea
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
RECENZIE: COOPERAŢIA DE CONSUM. PRINCIPII ȘI VALORI ALE COOPERAŢIEI PDF available

Author(s): Mihaela Pitea
Volume: II
Issue: 4
Year: 2012
CADRUL INSTITUȚIONAL CU IMPACT ASUPRA ECONOMIEI SOCIALE

Author(s): Simona Maria Stănescu
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
FACTORI PERTURBATORI AI COEZIUNII SOCIALE. VIOLENȚA ȘI TERORISMUL ÎN ȘCOALĂ PDF available

Author(s): Carmen Palaghia
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
DE LA ECONOMIA SOCIALĂ LA ECONOMIA SOLIDARĂ. APROPIERI ŞI DIFERENŢE SPECIFICE PDF available

Author(s): Netedu Adrian
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
EMPHASIS OF PUBLIC COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF THE ECONOMICAL CRISIS PDF available

Author(s): Ştefania Bejan
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
E ‐LEARNING ÎN REABILITAREA SOCIALĂ ŞI OCUPAŢIONALĂ PDF available

Author(s): Olga Horváth
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK WITH AN IMPACT ON SOCIAL ECONOMY PDF available

Author(s): Simona Maria Stănescu
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
E ‐LEARNING IN SOCIAL AND OCCUPATIONAL REHABILITAION PDF available

Author(s): Olga Horváth
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
SOCIAL COHESION’S DISTURBING FACTORS. VIOLENCE AND TERRORISM IN SCHOOL PDF available

Author(s): Carmen Palaghia
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
FROM SOCIAL ECONOMY TO SOLIDARY ECONOMY. SPECIFIC SIMILARITIES AND DIFFERENCES PDF available

Author(s): Netedu Adrian
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
ACCENTE ALE COMUNICARII PUBLICE ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE PDF available

Author(s): Ştefania Bejan
Volume: III
Issue: 3
Year: 2013
THE EUROPEAN FORUM ''QUALITY SOCIAL SERVICES IN EVERY COMMUNITY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES'' PDF available

Author(s): Simona Maria Stănescu
Volume: II
Issue: 3
Year: 2012
THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF UNIVERSITIES. THE ROLE OF THE FRONT OFFICE PERSONNEL PDF available

Author(s): Alina Minea (married Trocin)
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A UNIVERSITĂȚILOR. ROLUL PERSONALULUI DIN FRONT OFFICE PDF available

Author(s): Alina Minea căs. Trocin
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
THE HUMAN ‐CHRISTIAN DIMENSIONS OF WORK AND ITS SOCIAL AND ECONOMICAL EFFECTS PDF available

Author(s): Iosif Enăşoae
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
DIMENSIUNILE MUNCII UMANO ‐CREŞTINE ŞI EFECTELE EI SOCIALE ŞI ECONOMICE PDF available

Author(s): Iosif Enăşoae
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
INTERVIEW WITH MS. CARMEN GRIGORAȘ, PRESIDENT OF SPEHRO ASSOCIATION IN ROMANIA PDF available

Author(s): George Pascaru
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
INTERVIEW WITH MR. MASSIMO POLLIO, HONORARY GENERAL CONSUL OF ROMANIA AT GENOVA PDF available

Author(s): Alexandru Ovidiu Bufnilă | Oana Dumitrescu
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
SOCIAL ECONOMY AND THE CATHOLIC CHURCH PDF available

Author(s): Egidiu Condac
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
SOCIAL ECONOMY AND ACTIVE AGEING, AN INTEGRATED RESPONSE TO THE CHALLENGES OF MODERN SOCIETY PDF available

Author(s): Aura-Mihaela Alexandrescu
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
THE LEGAL FRAMEWORK FOR SOCIAL DIALOGUE - THE PREMISE OF SOCIAL ECONOMY PDF available

Author(s): Mihaela Tofan | Mihai-Bogdan Petrisor
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
CADRUL JURIDIC PRIVIND DIALOGUL SOCIAL – PREMISĂ A ECONOMIEI SOCIALE PDF available

Author(s): Mihaela Tofan | Mihai-Bogdan Petrisor
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
REGULATIONS WITH COMMUNITY AND NATIONWIDE IMPACT ON SOCIAL ECONOMY PDF available

Author(s): Simona Maria Stănescu | Cătălin Luca | Octavian Rusu
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
REGLEMENTĂRI CU IMPACT COMUNITAR ŞI NAŢIONAL ASUPRA DOMENIULUI ECONOMIEI SOCIALE PDF available

Author(s): Simona Maria Stănescu | Cătălin Luca | Octavian Rusu
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
SUSTAINABLE FINANCING SOLUTIONS FOR THE ROMANIAN HEALTH SYSTEM PDF available

Author(s): Sorin Gabriel Anton
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
SOLUŢII DE FINANŢARE DURABILĂ A SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA PDF available

Author(s): Sorin Gabriel Anton
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
RECENZIE: DEMOGRAFIE ŞI SOCIOLOGIA POPULAŢIEI PDF available

Author(s): Alexandru-Ovidiu Bufnilă
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
RECENZIE: ECONOMIA SOLIDARĂ: ALTERNATIVĂ SAU PALIATIV? PDF available

Author(s): Ada-Marlen Chmilevschi
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
O INVESTIŢIE PENTRU VIITOR: MASTERUL DE ECONOMIE SOCIALĂ PDF available

Author(s): Iosefina Cristina Loghin
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
ÎN SPRIJINUL COMPANIILOR ROMÂNESTI PENTRU O DEZVOLTARE COMPETITIVĂ ŞI DURABILĂ PDF available

Author(s): Alina-Nona Petric
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
REVIEW_DEMOGRAPHY AND POPULATION SOCIOLOGY PDF available

Author(s): Alexandru-Ovidiu Bufnilă
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
REVIEW_SOLIDARITY ECONOMY: ALTERNATIVE OR PALLIATIVE? PDF available

Author(s): Ada-Marlen Chmilevschi
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
PLEDOARIE PENTRU MAGAZINUL SOCIAL PDF available

Author(s): Egidiu Condac
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
AN INVESTMENT FOR THE FUTURE: THE SOCIAL ECONOMY MASTER PROGRAM PDF available

Author(s): Iosefina Cristina Loghin
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
REVIEW „PROFIT FOR PEOPLE”. OPENING REPORT WITHIN THE PROJECT: THE SOCIAL ECONOMY MODEL IN ROMANIA PDF available

Author(s): Alexandra – Georgiana Poenaru
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
TOTUL PORNEȘTE DE LA OAMENI PDF available

Author(s): Andreea Sterea | Arpad Mathe
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
SUPPORTING ROMANIAN COMPANIES TOWARDS A COMPETITIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PDF available

Author(s): Alina-Nona Petric
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
INTERVIU CU WILHELM SCHUSTER, MEMBRU BIOCOOP SIBIU PDF available

Author(s): Liliana Foca
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
A PLEA FOR THE SOCIAL STORE PDF available

Author(s): Egidiu Condac
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
EVERYTHING BEGINS WITH THE PEOPLE PDF available

Author(s): Andreea Sterea | Arpad Mathe
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
INTERVIU CU DOAMNA TEIA GAVRILESCU, PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI VIITORPLUS PDF available

Author(s): Cătălin Luca
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
INTERVIEW WITH MR. WILHELM SCHUSTER, MEMBER OF BIOCOOP SIBIU PDF available

Author(s): Liliana Foca
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
THE SUMMER SCHOOL IN SOCIAL ECONOMY PDF available

Author(s): Geta Mitrea
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
INTERVIU CU DOMNUL EUGEN CURELARU, PREŞEDINTELE FEDERALCOOPIAŞI PDF available

Author(s): Mihaela Pitea
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
ȘCOALA DE VARĂ ÎN ECONOMIE SOCIALĂ PDF available

Author(s): Geta Mitrea
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
INTERVIEW WITH MS. TEIA GAVRILESCU, PRESIDENT OF VIITORPLUS ASSOCIATION PDF available

Author(s): Cătălin Luca
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
INTERVIU CU DOAMNA CARMEN GRIGORAȘ, PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI SPEHRO DIN ROMÂNIA PDF available

Author(s): George Pascaru
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
INTERVIU CU DOMNUL MASSIMO POLLIO, CONSULUL GENERAL ONORIFIC AL ROMÂNIEI LA GENOVA PDF available

Author(s): Alexandru Ovidiu Bufnilă | Oana Dumitrescu
Volume: III
Issue: 2
Year: 2013
BISERICA CATOLICÃ ŞI ECONOMIA SOCIALĂ PDF available

Author(s): Egidiu Condac
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
INTERVIEW WITH MR. EUGEN CURELARU, PRESIDENT OF FEDERALCOOP OF IASI PDF available

Author(s): Mihaela Pitea
Volume: II
Issue: 2
Year: 2012
THE MIGRATION OF THE ROMANIAN PHYSICIANS: SOCIO - DEMOGRAPHIC AND ECONOMICAL DIMENSIONS PDF available

Author(s): Valeriu Dornescu | Teodora Manea
Volume: III
Issue: 1
Year: 2013
MIGRAŢIA MEDICILOR ROMÂNI: DIMENSIUNI SOCIO ‐DEMOGRAFICE ȘI ECONOMICE PDF available

Author(s): Valeriu Dornescu | Teodora Manea
Volume: III
Issue: 1
Year: 2013
HEALTH NETWORKS. STRUCTURE AND MANAGEMENT. IMPLICATIONS FOR SOCIAL ECONOMY PDF available

Author(s): Doru Botezat
Volume: III
Issue: 1
Year: 2013
REMEDIAL POLICIES AND DEPENDENCE ON SOCIAL BENEFITS PDF available

Author(s): Nina Mihaela MIHALACHE
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
INSTITUTIONS AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF COMMUNITY PDF available

Author(s): Doru Botezat
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
SOCIAL ECONOMY - A CONCEPTUAL FRAMEWORK PDF available

Author(s): Romeo Asiminei
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
INTERVIEW WITH ROXANA DAMASCHIN, ENTERPRISE DEVELOPMENT DIRECTOR AT NESST EUROPE PDF available

Author(s): Gheorghe Pascaru | Adriana Dobos
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
INTERVIEW WITH MS. MARIEKE HUYSENTRUYT, SELUSI ACADEMIC COORDINATOR PDF available

Author(s): Mihaela Pitea
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
SOCIAL ECONOMY A SOLUTION FOR THE DEVELOPMENT OF ROMA COMMUNITIES IN ROMANIA PDF available

Author(s): Mihaela Ghinescu
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
INNOVATIONS IN POLISH SOCIAL ECONOMY. GOOD PRACTICES CAFE-BOOKSTORE ''COOPERATIVE” PDF available

Author(s): Katarzyna Zabratańska | Anna Szadkowska-Ciężka | Piotr Krośniak
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
RECENZIE_SOCIOLOGIE GENERALÃ PDF available

Author(s): Alexandru Ovidiu Bufnilă
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
RECENZIE_IDEOLOGIA UMANITARĂ SAU SPECTACOLUL ALTERITÃÞII PIERDUTE PDF available

Author(s): Maria Lorena Ţăruş
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
RECENZIE_CAPITALISM ŞI DEMOCRAŢIE ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST PDF available

Author(s): Oana Dumitrescu
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
ECONOMIA SOCIALĂ CA SOLUŢIE A DEZVOLTĂRII COMUNITĂŢILOR ROMA DIN ROMÂNIA PDF available

Author(s): Mihaela Ghinescu
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
INOVAŢII ÎN ECONOMIA SOCIALĂ POLONEZĂ. BUNE PRACTICI: „COOPERATIVA” CAFÉ-BOOKSTORE PDF available

Author(s): Katarzyna Zabratanska | Anna Szadkowska-Ciezka | Piotr Krosniak
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
REVIEW_GENERAL SOCIOLOGY PDF available

Author(s): Alexandru Ovidiu Bufnilă
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
REVIEW_THE HUMANITARIAN IDEOLOGY,OR THE SPECTACLE OF THE LOST OTHERNESS PDF available

Author(s): Maria Lorena Ţăruş
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
REVIEW_CAPITALISM AND DEMOCRACY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE PDF available

Author(s): Oana Dumitrescu
Volume: II
Issue: 1
Year: 2012
IDEOLOGIE ŞI PROGRES PDF available

Author(s): Bogdan Constantin Mihăilescu
Volume: III
Issue: 1
Year: 2013
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona