Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Achado dunhas lousas con arte megalítico en Fonte Tourón Lalín, Pontevedra

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Cabrejas Domínguez, Elena | Mañana-Borrazás, Patricia | Seoane-Veiga, Yolanda

Journal: Cuadernos de Estudios Gallegos
ISSN 0210-847X

Volume: 56;
Issue: 122;
Start page: 9;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Galicia | Lalín | Megalithic Art | Professional Archaeology | Tracing | Geometrical Documentation | Terrestrial Laser Scanner | Galicia | Lalín | Arte Megalítico | Arqueoloxía de Xestión | Calco | Documentación Xeométrica | Láser Escáner Terrestre

ABSTRACT
In an archaeological context before a works execution took place (an electric half tension line), some engraved gravestones were found around the area of Fonte Touron, Council of Lalín. These gravestones have engravings representative of megalithism and nowadays they became boundary markers of the yards in which they are. The features of the engravings, besides the very shape of the stones and the context where other mounds are located, and above everything, the information provided by local neighbors that relate the stones of this mound to one set apart some years ago, points that they were part of a megalithic monument, and it is highly probable that they were the orthostats of a chamber.No contexto dos traballos arqueolóxicos previos á execución dunha obra (unha liña eléctrica de media tensión), localizáronse unhas lousas con gravados na zona de Fonte Tourón, en Lalín. Trátase dunhas lousas que presentan uns gravados de estilo propio do megalitismo e que agora forman parte dos lindes das fincas nas que se atopan. As características destes gravados, sumado á propia forma das pedras, a un contexto onde se localizan outras mámoas e sobre todo, á información dos veciños que vinculan estas pedras cunha mámoa desfeita fai uns anos, apuntan a que formaron parte dun monumento megalítico, e que moi probablemente se trata dos esteos dunha cámara.

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona