Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF AN AUTOMATED VISUAL INSPECTION SYSTEM

ADD TO MY LIST
 
Author(s): C.J. Smith | K. Adendorff

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 5;
Issue: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: An automated visual inspection system is not the panacea that it is made out to be. There are many pitfall s for the unwary company wi sh i ng to implement such an . inspection system. The major advantages and disadvantages are discussed in this paper. This will increase the probability that anyone installing a visual inspection station will obtain a successful system that meets their needs.AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Outomatiese visuele inspeksiestelsel is nie die wonderwerk wat die industrie verwag het nie. Daar is probleemareas wat goed ondersoek en verstaan moet word. Die vernaamste voordele en nadele word hier bespreek. Dit sal dartoe bydra dat enigeen wat 'n visuele· inspeksiesisteem instal leer 'n beter kans sal he om iets te kry wat suksesvol en nuttig sal wees.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil