Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

AGILITY: A COMPETITIVE WEAPON FOR SOUTH AFRICAN MANUFACTURERS

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Cornelius J. Fourie | Daniël Schoeman

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 9;
Issue: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: Agility enables a manufacturing enterprise to manage change as part of its routine business. By aligning the whole company to a single strategic vision and goal, together with internal and external . initiatives, and the application of technology, such an enterprise will be able to deliver on the key competitive priorities of cost, quality, dependability and flexibility.AFRIKAANSE OPSOMMING: Ratspasbaarheid stel 'n vervaardigingsonderneming in staat am veranderinge te bestuur as deel van roetine sake. So 'n onderneming is as geheel ingestel op 'n enkele strategiese visie en doelwit. Deur mobilisering van interne eneksterne inisiatiewe en gebruikmaking van gepaste tegnologie, kan die onderneming aflewer teen die sleutelprioriteite van koste, kwaliteit , betroubaarheid en aanpasbaarheid.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona