Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

AKADEMİK PERSONELİN YABANCI DİL DURUMU VE YABANCI DİL SINAVLARINA BAKIŞI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hasan YAVUZER | İbrahim Hakan GÖVER

Journal: Journal of Nevsehir University Social Science Institute
ISSN 2146-782X

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 136;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Yabancı Dil | İngilizce | Yabancı Dil Sınavları | ÜDS | KPDS | Akademisyen

ABSTRACT
Yabancı Dil Bilgisi ve Yabancı Dil bilgisini ölçen ÜDS ve KPDS gibi sınavlar akademisyenler ve akademisyen adayları açısından çok önemlidir. Zira bu sınavlar, diğer sınav ve kriterlerle birlikte (lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet notu, ALES puanı) adayların akademik kariyerini belirlemektedir. Ülkemizde yabancı dil ile ilgili eğitim ilköğretimden itibaren verilmesine rağmen, bu sınavlarda istenilen başarı sağlanamamaktadır. Bu durum, akademisyenlerde ve akademisyen adaylarında büyük bir strese ve kaygıya neden olmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada, Nevşehir Üniversitesinde görevli akademisyenlerin yabancı dil durumu ve yabancı dil sınavları hakkındaki görüşleri araştırılmıştır.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil