Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ALTERNATIEWE VOORRAADKLASSIFIKASIEMETODES

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.J. Strasheim

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 6;
Issue: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: The typical Motor Dealer has thousands of spare part items in stock which makes it neccessary to use some method of parts classification for the purposes of demand forecasting and management reporting. A number of different methods are briefly described and compared.AFRIKAANSE OPSOMMING: Omdat daar duisende vooraaditems in die tipiese Motorhandelaar se onderdelevoorraad aangehou word genoodsaak dit die een of ander klassifikasiemetode vir die doieleindes van vraagvooruitskatting en bestuursverslaggewmg. Enkele verskillende metodes word kortliks bespreek en vergelyk.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona