Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Application of Life Cycle Measures to Increase Efficiency of Domestic Cooling Appliances

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Erika ELIJOŠIŪTĖ | Visvaldas VARŽINSKAS

Journal: Environmental Research, Engineering and Management
ISSN 1392-1649

Volume: 54;
Issue: 4;
Start page: 54;
Date: 2011;
Original page

Keywords: eco-design | refrigeration system | energy using products

ABSTRACT
Eco-design refers to systematic incorporation of environmental factors into the product design and development with the aim to reduce environmental impact of products throughout their whole life cycle. Electric power consumption of electrical and electronic equipment is one of the principal environmental aspects throughout the product exploitation time. The objective of this study is the application of eco-design methodology for development of improvement of domestic cooling appliances. Refrigeration systems as energy using products have a negative impact on the environment: emissions to air (including greenhouse gases), soil, water, and energy consumption on the whole. Reduction in energy consumption in product use phase is a very important issue due to both environmental impact when equipment operates and to costs of electricity. The accomplished analysis demonstrates the way how global problems related to refrigeration systems could be resolved using the life cycle assessment (LCA) as a measure for finding out significant environmental impact during all product life time.   Ekologiškai projektuojant gaminius, aplinkosauginiai aspektai sistemingai naudojami kuriant, plėtojant gaminius tam, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai per visą gaminio būvio ciklą. Elektros energijos vartojimas elektros ir elektroninėje įrangoje yra vienas iš svarbiausių aplinkosauginių aspektų per visą gaminio naudojimo laiką. Šiame straipsnyje pateikiamas gaminio aplinkosauginių savybių gerinimo pavyzdys, pritaikant energiją vartojančių gaminių (EVG) tyrimo ir ekologinio projektavimo metodiką. Pavyzdiniu gaminiu pasirinktas buitinis šaldymo aparatas - šaldytuvas ir šaldiklis, kurie daro didelį poveikį aplinkai dėl suvartojamos elektros energijos kiekio ir išlakų bei jų daromos žalos aplinkai. Šaldymo sistemos, kurios plačiai naudojamos ne tik versle, bet ir buityje, daro didelę įtaką globalioms problemoms: klimato kaitai ir ozono sluoksnio irimui. Šiame straipsnyje pateikiamos gaminio tobulinimo galimybės, naudojant sisteminį aplinkosauginio gaminių kūrimo modelį, ir įvertinama gaminio atitiktis įsigaliosiantiems ES teisės aktams, reglamentuojantiems buitinės šaldymo įrangos energetinio efektyvumo parametrus.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona