Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

AUTOMATED SOFTWARE DISTRIBUTION

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.J. Strasheim | P.S. Kruger

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 9;
Issue: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: Automated distribution of computer software via electronic means in large corporate networks is growing in popularity. The relative importance of personal computer software, in financial and logistical terms, is described and the developing need for automated software distribution explained. An actual comparitive example of alternative software distribution strategies is presented and discussed proving the viability of Electronic Software Distribution.AFRIKAANSE OPSOMMING: Geoutomatiseerde verspreiding van rekenaarprogrammatuur met behulp van elektroniese metodes in groot korporatiewe netwerke, is toenemend populer, Die relatiewe belangrikheid van persoonlike rekenaarprogrammatuur in finansiele en logistieke terme word bespreek en die groeiende behoefte na geoutomatiseerde programmatuurverspreiding verduidelik. 'n Werklike vergelykende voorbeeld van alternatiewe programmatuurverspreidingsstrategiee word aangebied en bespreek wat die lewensvatbaarheid van Elektroniese Programmatuurverspreiding bewys.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona