Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Avaluació de la satisfacció dels usuaris de les biblioteques públiques

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Feliu, Toni | Permanyer i Bastardas, Jordi

Journal: BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació
ISSN 1575-5886

Issue: 9;
Date: 2002;
Original page

Keywords: User studies | Public libraries | Satisfaction degree | Service evaluation | Barcelona (Province). Servei de Biblioteques

ABSTRACT
Es presenta el plantejament, el desenvolupament, els resultats i les conclusions d’un estudi d’avaluació del grau de satisfacció dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques i Bibliobusos de la província de Barcelona. Aquest estudi s’emmarca en una sèrie de treballs que promou el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de conèixer quina és l’opinió que tenen els usuaris reals de les biblioteques i dels serveis que en reben. En concret, l’estudi aprofundeix en l’opinió dels usuaris actius1 i es basa en una enquesta a una mostra significativa d’aquests usuaris. Entre les conclusions cal destacar l’elevat grau de satisfacció dels usuaris en relació amb els equipaments i els serveis que els ofereixen les biblioteques públiques: l’índex de satisfacció supera el 7,5 en una escala del 0 al 10.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil