Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Casper Hakfoort (1955–1999)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Frans van Lunteren

Journal: Studium : Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-Geschiedenis
ISSN 1876-9055

Volume: 6;
Issue: 3/4;
Start page: 318;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Casper Hakfoort (1955–1999)
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil