Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CORRECTIVE ACTION IN CAR MANUFACTURING

ADD TO MY LIST
 
Author(s): H. Rohne | D.C. Page

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 9;
Issue: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: In this paper the important .issues involved in successfully implementing corrective action systems in quality management are discussed. The work is based on experience in implementing and operating such a system in an automotive manufacturing enterprise in South Africa. The core of a corrective action system is good documentation, supported by a computerised information system. Secondly, a systematic problem solving methodology is essential to resolve the quality related problems identified by the system. In the following paragraphs the general corrective action process is discussed and the elements of a corrective action system are identified, followed by a more detailed discussion of each element. Finally specific results from the application are discussed.AFRIKAANSE OPSOMMING: Belangrike oorwegings by die suksesvolle implementering van korrektiewe aksie stelsels in gehaltebestuur word in hierdie artikel bespreek. Die werk is gebaseer op ondervinding in die implementering en bedryf van so 'n stelsel by 'n motorvervaardiger in Suid Afrika. Die kern van 'n korrektiewe aksie stelsel is goeie dokumentering, gesteun deur 'n gerekenariseerde inligtingstelsel. Tweedens is 'n sistematiese probleemoplossings rnetodologie nodig om die gehalte verwante probleme wat die stelsel identifiseer aan te spreek. In die volgende paragrawe word die algemene korrektiewe aksie proses bespreek en die elemente van die korrektiewe aksie stelsel geidentifiseer. Elke element word dan in meer besonderhede bespreek. Ten slotte word spesifieke resultate van die toepassing kortliks behandel.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona