Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Cultura literària de la dona en la València dels segles XVI i XVII

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Manuel Martí Ascó

Journal: Scripta : Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
ISSN 2340-4841

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 362;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Resum: El present treball fa una revisió a la cultura literària de les dones valencianes dels segles XVI i XVII. A més de fer una ullada a les principals fons bibliogràfiques, l’autor assenyala altres possibles vies per descobrir l’activitat escripturària femenina. En concret, aporta dades sobre Clara de la Cerda, una senyora d’origen castellà americà afincada a Oliva, la qual va gestionar els seus negocis personalment i va redactar interessants papers de caire administratiu.Paraules clau: Cultura literària femenina, Escriptura, València, Edat Moderna, Clara de la Cerda, OlivaAbstract: The present work does a review to the literary culture of the Valencian women of the 16th and 17th century. Beside throwing a glimpse to the principal bibliographical sources, the author indicates other possible routes to discover the feminine writer activity. Specifically, it provides data about Clara de la Cerda, a lady of Spanish American origin based in Oliva, which managed her business personally and wrote interesting administrative.Keywords: Literary feminine Culture, Writing, Valencia, Modern Age, Clara de la Cerda, Oliva
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona