Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy ciało nadal się ukrywa (a jeśli nie, to co dalej)?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Przemysław Nowakowski

Journal: Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard
ISSN 2082-7598

Volume: 3;
Issue: 2/2012;
Start page: 383;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Frederique de Vignemont | świadomość ciała | inne umysły | kognitywistyka | interdyscyplinarność

ABSTRACT
W wywiadzie z Frederique de Vignemont (ten numer) skoncentrowaliśmy się na dwóch głównych tematach badawczych autorki, czyli świadomości ciała i poznaniu innych umysłów. Wstępem do tych pytań są uwagi dotyczące książki, nad którą aktualnie pracuje de Vignemont (Mind the Gap). Wywiad wzbogaciliśmy pytaniami o enaktywizm, interdyscyplinarność badań oraz o miejsce filozofa we współczesnej kognitywistyce. Prace de Vignemont można podzielić na teoretyczne i eksperymentalne (poza oczywiście różnicami tematycznymi). Z jednej strony jest autorką jednych z ciekawszych konceptualizacji roli ciała w poznaniu (tematu bardzo eksploatowanego eksperymentalnie, ale filozoficznie zaniedbanego). Z drugiej strony jest współautorką interesujących prac eksperymentalnych, będących często dopełnieniem i wsparciem dla jej dociekań.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona