Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CZY KLINICZNE WYKORZYSTANIE METOD WSPÓŁCZESNEJ GENETYKI TO TYLKO DIAGNOSTYKA CZY JUŻ INDYWIDUALIZOWANA TERAPIA?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Borowiec

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 2;
Start page: 55;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: genetyka | choroby monogenowe

ABSTRACT
Obserwowane od kilku lat i wciąż narastające zjawiska: dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej oraz rozwój metod diagnostycznych opartych na powyższych technikach wpłynęły na poszerzenie spektrum obecnych możliwości oceny i charakterystyki klinicznej pacjentów pediatrycznych. Zastosowanie najnowszych technik molekularnych pozwala na weryfikacje niejednokrotnie błędnie postawionego rozpoznania, a także umożliwia podjęcie decyzji co do wyboru optymalnej formy terapii. Zamiana niewłaściwej terapii skutkuje nie tylko zyskami ekonomicznymi, ale też lepszym wyrównaniem parametrów klinicznych choroby z jednoczesnym dostosowywaniem prowadzonej terapii oraz panelu badań diagnostycznych dla konkretnego pacjenta - personalizacja prowadzenia i leczenia pacjentów.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona