Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 171;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: refluks żołądkowo-przełykowy | choroba niedokrwienna serca | 24-godzinne monitorowanie pH w przełyku i EKG

ABSTRACT
Wprowadzenie: Choroba refluksowa przełyku (GERD - gastroesophageal reflux disease) może bya przyczyną dławicopodobnych bólów w klatce piersiowej i wymaga różnicowania z chorobą wieńcową. Diagnostyka różnicowa w tych przypadkach nie jest prosta. Dodatkowym utrudnieniem jest możliwość wzajemnego oddziaływania obu jednostek na siebie. Cel pracy: Ocena korelacji epizodów niedokrwienia w elektrokardiogramie z refluksem żołądkowo-przełyko-wym za pomocą równoczesnego, 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku u pacjentów z chorobą wieńcową. Materiał i metody: U 50 pacjentów (42 M/8 K), w wieku 37-74 lat, śr. 56, z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową w II-III klasie według CCS (Canadian Cardiovascular Society), przeprowadzono jedno-czasowe, 24-godzinne monitorowanie EKG oraz badanie pH-metryczne przełyku. W monitorowaniu metodą Holtera jako znamienne przyjęto obniżenie ST o 1 mm lub więcej, trwające >1 min. W badaniu pH-me-trycznym przełyku refluks patologiczny (PR) definiowano jako spadek pH5% (gr. 2 - pacjenci z chorobą refluksowa przełyku - GERD(+). W monitorowaniu EKG zarejestrowano 218 epizodów obniżenia odcinka ST u 42 (84%) pacjentów. Spośród 218 epizodów, 45 (20,6%) było zależnych czasowo od refluksu patologicznego. Porównanie ilości epizodów obniżenia odcinka ST i całkowitego czasu ich trwania (TIB - total ischaemic burden) w grupie 1 (GERD(-)) i 2 (GERD(+)) wykazało znamiennie statystycznie większą liczbę epizodów niedokrwiennych i znamiennie dłuższy całkowity czas ich trwania w grupie 2 (GERD(+)). Wnioski: 1. Choroba refluksowa przełyku jest zjawiskiem częstym u chorych z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową. 2. Refluks żołądkowo-przełykowy może nasilaa niedokrwienie mięśnia sercowego u chorych ze zmianami miażdżycowymi tętnic wieńcowych (linked angina).
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona