Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy w czasie badania gastrofiberoskopowego u dzieci powinny być pobierane wycinki do badań histologicznych?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Andrzej Kulig | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 94;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zapalenie błony śluzowej żołądka | badanie endoskopowe | badanie histologiczne | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Wielu lekarzy praktyków wyraża wątpliwość co do konieczności badania histologicznego błony śluzowej żołądka, skoro leczenie eradykacyjne Helicobacter pylon (H. pylori), bez oceny histologicznej, również jest stosowane. Zatem pozostaje pytanie, czy zasadne jest pobieranie wycinków w czasie endoskopii?, i co nam daje ocena histologiczna? Cel pracy: Porównanie zmian błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci w ocenie endoskopowej i histologicznej. Materiał i metodyka: Analizą objęto 154 dzieci w wieku 5-18 lat (śr. 13,6±3,6); 99 z rozpoznanym na podstawie testu ureazowego, badania histologicznego w barwieniu metodą Ciemsy i oceny przeciwciał anty-H. pylori w surowicy zakażeniem H. pylori (H.p.+) oraz 55 z wykluczonym zakażeniem H. pylori (H.p.-). Dokonano oceny endoskopowej i histologicznej błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz porównano zgodność rozpoznań. Wyniki: Endoskopowe cechy zapalenia rozpoznano: w części przedodźwiernikowej żołądka u 91% dzieci H.p.+, trzonu żołądka 81%, dwunastnicy 64%, a w grupie H.p.- odpowiednio u 84%, 76% i 51%. Badanie histologiczne błony śluzowej wykazało obecność przewlekłego zapalenia, o różnej aktywności, części przedodźwiernikowej żołądka u 88% dzieci H.p.+, trzonu żołądka 70%, dwunastnicy 60%, a u dzieci H.p.- odpowiednio 36%, 13% i 58%. Zgodność rozpoznań zapalenia błony śluzowej badania gastroduodenoskopowego z histologiczną oceną wycinków wynosiła w części przedodźwiernikowej 66% (82% w grupie H.p.+, 35% w grupie H.p.-, p
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil