Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy zamienne stosowanie klasyfikacji zaawansowania nowotworów endometrium według Międzynarodowej Federacji Ginekologów i Położników z 1988 roku i z 2009 roku może prowadzić do istotnych pomyłek klinicznych?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leszek Gottwald | Małgorzata Moszyńska-Zielińska | Grzegorz Surkont | Jerzy Korczyński | Wiesław Tyliński | Jarosław Szwalski | Michał Spych

Journal: Przegląd Menopauzalny
ISSN 1643-8876

Volume: 15;
Issue: 5;
Start page: 372;
Date: 2011;
Original page

Keywords: endometrial adenocarcinoma | endometrioid | staging | FIGO 1988 Staging System | FIGO 2009 Staging System

ABSTRACT
Introduction: Since 2009 the new FIGO Staging System of endometrial cancer, which changed the previousFIGO 1988 Staging System, has been present. Unfortunately, parallel use of both classifications is observed.Aim of study: to assess whether parallel use of the 2009 and the 1988 FIGO staging systems can causesignificant therapeutic mistakes in patients with endometrioid endometrial cancer.Material and methods: We analysed 262 patients with endometrioid endometrial cancer. The endometrialcancers were staged in both classifications. We analysed possible therapeutic mistakes caused by diverse nomenclature.Results: The patients at low risk, intermediate risk, and high risk for relapse were presented in: 110 (41.6%),109 (42.0%) and 43 (16.4%) cases, respectively. The possibility of inappropriate qualification for adjuvant treatmentoccurred in 102 patients (38.9%) if they were staged in the FIGO 1988 classification and interpreted as theFIGO 2009 classification, and similarly, in 65 patients (24.8%) if they were staged in the FIGO 2009 classificationand interpreted as the FIGO 1988 classification. The risk of a decision mistake in terms of the adjuvant treatmentdue to diverse nomenclature was observed commonly in 167 patients (63.7%).Conclusions: The common use of both FIGO staging systems for endometrioid endometrial cancer cancause significant therapeutic mistakes in terms of the adjuvant treatment. There is a need to use only the newFIGO 2009 Staging System for endometrial cancer and stop using the FIGO 1988 Staging System to avoid therapeuticmistakes.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona