Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DEMAND FORECASTING FOR MOTOR VEHICLE SPARE PARTS

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.J. Strasheim

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 6;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: Reordering motor vehicle spare parts for the purposes of stock replenishment is an important function of the parts manager in the typical motor dealership. Meaningful reordering requires a reliable forecast of the future demand for items. A variety of alternative forecasting techniques were evaluated for this purpose with the aim of selecting one optimal technique to be implemented in an automatic reordering module of a real time computerized inventory management system.AFRIKAANSE OPSOMMING: Aanvulling van onderdeelvoorraad is 'n belangrike funksie van die onderdelebestuurder in die tipiese motorhandelsaak. Sinvolle herbestelling vereis 'n betroubare vooruitskatting van die toekomstige vraag na items. 'n Verskeidenheid alternatiewe vooruitskattingstegnieke is evalueer ten einde 'n optimale tegtniek te vind vir implementering in die outomatiese herbestelmodule van 'n intydse gerekenariseerde voorraadbestuurstelsel.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil