Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The design of a simulation generator

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Antonie Van Rensburg

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 7;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: Successful simulation studies depend on a variety of expertise such as statistics, computer programming, systems analysis and design techniques. Unfortunately these requirements limit the availability of competent simulation analysts, while simulation applications are in demand. This paper presents a possible solution to the shortage of expert simulation knowledge through the design of a simulation generator, a software tool that translates conceptual simulation models into computer code. The design process for the expert system and simulation components of the simulation generator uses an adapted software lifecycle methodology.AFRIKAANSE OPSOMMING: 'Suksesvolle simulasiestudies hang van verskeie kundigheidsonderwerpe af, soos byvoorbeeld statistiek, programmering, stelselanalise en ontwerptegnieke. Die vereistes beperk die beskikbaarheid van geskikte simulasiekundiges , ten spyte dat simulasietoepassings in aanvraag is. Die artikel bied '0 moontlike oplossing aan vir die tekort aan simulasiekundigheid, deur die ontwikkelling van simulasiegenerators te bespreek, wat rekenaarprogrammatuur is wat konseptuele simulasiemodelle in rekenaarkode omskryf. Die ontwerp van die simulasiegenerato r se ekspertstelsel- en simulasiekomponent is gebaseer op ' n aangepaste rekenaarprogrammatuurlewenssiklus metodologie.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland