Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Development of a Learners’ Dictionary of Polysemous Japanese Words and Some Proposals for Learners’ Lexicography

ADD TO MY LIST
 
Author(s): IMAI, Shingo

Journal: Acta Linguistica Asiatica
ISSN 2232-3317

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 63;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Learner’s dictionary | monolingual Japanese dictionaries | corpus-based dictionary | semantic network | cognitive linguistics

ABSTRACT
The dictionary series Nihongo tagigo gakushū jiten (“A Learner’s Dictionary of Multi-sense Japanese Words”) proposes a new approach to learners’ dictionaries, based on cognitive linguistics theory and on a corpus-based approach. Each entry is presented as a semantic network which follows the patterns of semantic extensions from a word's core meaning to derived meanings. A corpus, Sketch Engine, was consulted in order to select natural and frequently used examples, which were then edited to make them understandable to learners. Illustrations are also provided in an attempt to visualise the common meaning (schema) shared by the various meanings of the word.-----Slovarska serija Nihongo tagigo gakushū jiten (“Učni slovar večpomenskih japonskih besed”) prinaša nov pristop k učnim slovarjem, ki je osnovan na teoriji kognitivnega jezikoslovja in na korpusno osnovanem pristopu. Vsako geslo je predstavljeno kot semantična mreža, ki sledi vzorcem pomenskih širitev od osrednjega k drugim pomenom, ki iz tega izvirajo. Naravni in pogosti primeri rabe so bili izbrani iz korpusa s pomočjo orodja Sketch Engine in nato prirejeni, da so razumljivi uporabnikom slovarja, ki se japonščine šele učijo. Ilustracije predstavljajo skupni pomen (shemo), ki je prisoten v različnih podpomenih besede.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona