Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka i klinika ostrych biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w ?ląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu w latach 1997-2000

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Łukasik | Małgorzata Rusek-Zychma | Maria Łukasik | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 3;
Issue: 3;
Start page: 237;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ostra biegunka rotawirusowa | dzieci | obraz kliniczny

ABSTRACT
Wprowadzenie: Częstość infekcji rotawirusowych {Human Rotavirus - HRV) jako przyczyny ostrej biegunki u dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy waha się od 20-80%. Przebieg kliniczny choroby może być burzliwy i doprowadzić do odwodnienia dziecka, co w rezultacie stanowi główną przyczynę przyjęcia go do szpitala. Cel pracy: Ocena przebiegu klinicznego i sezonowości infekcji rotawirusowych u dzieci wymagających hospitalizacji z powodu ostrej biegunki (w tym również tej towarzyszącej innej infekcji) oraz gdy wystąpiła ona już po przyjęciu do szpitala. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 548 dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do 10 lat, hospitalizowanych w ?ląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu od 1.03.1997 do 31.12.2000 roku. U każdego dziecka z objawami ostrej biegunki wykonano badanie kału na obecność rotawirusów stosując test lateksowy. Analizowano: czas wystąpienia biegunki, wiek dziecka, czas trwania biegunki, stopień odwodnienia, ilość i charakter stolców, ciepłotę ciała, leukocytozę oraz sezonowość zachorowań. Wyniki i wnioski: Ostre biegunki rotawirusowe występują częściej w okresie jesienno-zimowym i wczesnowiosennym, szczególnie u dzieci do 2 roku życia. ?redni czas trwania biegunki rotawirusowej wynosi 6-10 dni. Obserwowano dużą ilość stolców (od 6 do 10 na dobę). Są to najczęściej stolce płynne i płynne z domieszką krwi. Infekcjom rotawirusowym towarzyszy podwyższona ciepłota ciała oraz zwiększona liczba krwinek białych krwi obwodowej.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil