Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka i leczenie ostrej zatorowości płucnej w świetle najnowszych wytycznych Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Michał Ciurzyński | Krzysztof J. Filipiak | Piotr Pruszczyk

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 2;
Start page: 127;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zatorowość płucna | standardy postępowania

ABSTRACT
Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiła i opublikowała w sierpniu 2000 roku standardy postępowania w ostrej zatorowości płucnej. Zatorowość płucna (zp) jest istotnym problem zdrowotnym w skali międzynarodowej, często trudnym do rozpoznania lub nierozpoznawanym w ogóle. Opublikowane standardy postępowania Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego proponują wyodrębnienie 2 postaci zp: masywnej oraz niemasywnej. Masywna zp może być rozpoznana w przypadku wstrząsu definiowanego jako skurczowe obniżenie ciśnienia tętniczego 40 mm Hg na okres dłuższy niż 15 minut, nie związanego z zaburzeniem rytmu, hipowolemią, czy wstrząsem septycz-nym. Oprócz tego podziału standardy proponują wyróżnić podgrupę chorych z niemasywną zatorowścią płucną, ale z cechami hipokinezy prawej komory (postać submasywna zp). W standardach omówiono podstawy nowoczesnej diagnostyki i terapii zp, zaprezentowane skrótowo w tej publikacji. Przedstawiono w nich oprócz cech klinicznych zp, znaczenie takich metod diagnostycznych, jak m.in.: scyntygrafia płucna, an-giografia płucna, spiralna tomografia komputerowa, echokardiografia, czy testy laboratoryjne. Omówiono również wskazania do określonych sposobów terapii (tromboliza, leczenie przeciwkrzepliwe, embolektomia chirurgiczna).
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona