Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka nowotworów neuroendokrynnych trzustki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marek Olakowski | Andrzej Wojtyczka

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 13;
Issue: 5;
Start page: 411;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nowotwory neuroendokrynne trzustki | diagnostyka | badania obrazowe

ABSTRACT
Nowotwory neuroendokrynne trzustki (NNT) są grupą rzadko występujących guzów przewodu pokarmowego. Mogą one być hormonalnie czynne lub nieczynne. Nowotwory neuroendokrynne trzustki hormonalnie czynne, w zależności od wydzielanych hormonów, podzielono na następujące typy: insulinoma, gastrinoma, glucagonoma, somatostatinoma, VIPoma (vazoactive intestinal peptide - VIP), PPoma (pancreatic polypeptide -PP). W diagnostyce NNT zastosowanie znajdują różne badania nieinwazyjne oraz inwazyjne. Najczęściej stosowanymi są: ultrasonografia, tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy jamy brzusznej orazangiografia tętnic trzewnych. Scyntygrafia zzastosowaniem analogu so-matostatyny znakowanego izotopem indu (mln) pozwala na wykrycie guzów pierwotnych lub przerzutów średnicy powyżej 1 cm. W przypadku guza ograniczonego do trzustki najbardziej czułą metodą diagnostyczną jest endoskopowa ultrasonografia. Najnowszymi metodami diagnostycznymi wprowadzonymi w ostatnich latach do diagnostyki NNT są pozytonowa emisyjna tomografia i ultrasonografia śródoperacyjna. W NNT o typie insulinoma stosowane są: dotętnicza stymulacja jonami wapnia (arterial stimulation venous sampling - ASVS), przezwątrobowe cewnikowanie układu żyły wrotnej (transhepatic portal venous sampling - THPVS) oraz angiografia wraz z testem selektywnej stymulacji jonami wapnia. Pomimo stosowania wielu nowoczesnych badań, diagnostyka lokalizacyjna NNT nadal sprawia trudności i powinna być dostosowana indywidualnie do każdego przypadku.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil