Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DIE GEBRUIK VAN SIMULASIE AS DEELVAN 'N BESLUITNEMINGSONDERSTEUNINGSHULPMIDDEL VIR ONDERGRONDSE STEENKOOLMYNBOU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hendrik Steynberg | Pieter J. Conradie

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 8;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: An underground coal mineis almosttotallymechanised today. One of the methods of extraction is pillar development with expensive resources that include continuous miners, shuttle cars, roof bolters, feeder breakers, and conveyor belts. Currently the only mechanism to support decision making, regarding scheduling and resourcecapacities, is the experience of the miner, the shift boss and the manager. Thisarticlepresents a new approach wherea simulation model, linked to a userfriendly interface, is usedto evaluate different scenarios.AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Ondergrondse steenkooImyn isvandaggrootliks gemeganiseerd. Benvan die mynboumetodes is pilaarontwikkeling wat dieaanwending van duur hulpbronne soos delwers, wisselkarre, dakbouters, voerderbrekers en vervoerbande tot gevolg bet. Tansword besluite in verband met skedulering en hulpbronkapasiteite gebaseer op die ondervinding van die myner, sytoesighouer en die bestuurder. Hierdie artikel stel 'n nuwe benadering voor, wat gebruik maak van simulasie met 'n vriendelike gebruikersintervlak, omverskillende scenarios teen mekaar op te weeg.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation