Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DIE OPTIMISERING VAN WGISTIEKE STEUN

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Schalk J. Claasen

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 6;
Issue: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: The relationship between system performance and the level of logistic support that a system receives is discussed. A theoretical optimum level of logistic support is defined and it is shown that the determination of this optimum entails a complex search procedure. Computer software that can be used in the search for the optimum level of logistic support is discussed and the use thereof illustrated by means of a simple example.AFRIKAANSE OPSOMMING: Die verwantskap tussen stelselprestasie en die omvang van logistieke steun wat 'n stelsel ontvang, word kortliks bespreek. 'n Teoretiese optimum vlak van logistieke steun word gedetinieer en daar word getoon dat die bepaling van die optimum 'n ingewikkelde soekproses behels. In die artikel word die eienskappe van rekenaarprogrammatuur wat in die soeke na die optimum vlak van logistieke steun gebruik kan word, bespreek en aan die hand van 'n eenvoudige voorbeeld gemustreer.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona