Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dileme na pobudah temelječega prostorskega planiranja ; Dilemmas of urban planning based on private initiatives

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jure Zavrtanik | Andrej Pogačnik

Journal: Geodetski Vestnik
ISSN 0351-0271

Volume: 56;
Issue: 2;
Start page: 290;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: private initiative | urban planning based on private initiative | environmental acceptability | economic acceptability | social acceptability | pobuda | na pobudah temelječi urbanizem | okoljska sprejemljivost | ekonomska sprejemljivost | družbena sprejemljivost

ABSTRACT
Ne glede na vtis, da se zaradi sedanjih gospodarskih razmer pritisk različnih interesnih skupin na prostor zmanjšuje, ostaja vprašanje vključevanja vseh deležnikov v postopek planiranja eden izmed ključnih izzivov planerske prakse. Glede na to prispevek obravnava vidike sprejemljivosti vključevanja individualnih pobud v odločevalski proces, pri čemer gradi na predpostavki, da na eni strani na pobudah temelječi urbanizem ne vodi v vzdržen prostorski razvoj, na drugi strani pa obstoječi kriterijski pristop usmerjanja prostorskega razvoja ne daje optimalnih rezultatov ; Notwithstanding the impression that the pressure on land is decreasing because of the current economic crisis, the challenge of a contemporary urban planning to involve all stakeholders as equally as possible in the planning process remains unchanged. This article focuses on the acceptability of the integration private initiatives into the decision-making process. It asserts that urban planning based on private initiative does not lead to a sustainable spatial development; furthermore, the existing criteria-based land development approach does not necessarily give optimal results.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland