Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DZIECKO Z NAWRACAJĄCYMI ZAPALENIAMI PŁUC LECZONE PRZECIWASTMATYCZNIE, U KTÓREGO OSTATECZNIE ROZPOZNANO MUKOWISCYDOZĘ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Łukasz Cichalewski | Iwona Stelmach

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 4;
Start page: 217;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cystic fibrosis | symptoms | differential diagnosis | mukowiscydoza | objawy | różnicowanie

ABSTRACT
W opiece lekarza pediatry duży problem stanowią nawracające zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych, szczególnie gdy wymagają długotrwałej antybiotykoterapii oraz częstych hospitalizacji. Jedną z przyczyn takiego stanu może być mukowiscydoza. Choroba ta polega na zaburzeniu funkcji kanałów chlorkowych w związku z mutacją w genie CFTR, co powoduje zmiany fizykochemiczne śluzu, a następnie kolonizację opornymi na antybiotyki bakteriami. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 6-letniej pacjentki, która od 3 r.ż. pozostawała pod opieką poradni alergologicznej w miejscu zamieszkania z powodu nawracających zapaleń płuc i podejrzenia astmy oskrzelowej nieatopowej. W toku hospitalizacji w klinice u dziecka rozpoznano mukowiscydozę. W prezentowanym opisie przypadku przedstawiono również objawy mogące sugerować chorobę i wskazówki mające na celu ułatwienie wcześniejszego postawienia diagnozy.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil