Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ECOLOGICAL AND ENZYMATHICAL STUDY UPON SOIL RESOURCES FROM FOREST ECOSYSTEMS IN MIDDLE PRUT RIVER COURSE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Geanina Bireescu | Lazar Bireescu | Iuliana Breaban | Oana Cristina Stan

Journal: Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone
ISSN 1582-4616

Volume: 5;
Issue: 1;
Start page: 93;
Date: 2006;
Original page

Keywords: forest ecosystems | Prut middle course | ecological study

ABSTRACT
Rezultatele experimentale prezentate în lucrarea de faţă fac parte dintr-un studiu ecologic multidisciplinar desfăşurat în cadrul Programului Naţional de Cercetare BIOSTAR în ecosisteme forestiere naturale şi antropizate din Lunca Prutului (Prisecani Iaşi). Diagnoza ecologică a solului evidenţiază un potenţial trofic ridicat care nu-i utilizat la optim în sezonul estival foarte secetos. Studiul potenţialului enzimatic ne prezintă valori mijlocii, ceva mai ridicate în păduri naturale.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil