Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE EDUCATION OF MECNUN ACCORDING TO FUZULI FUZULİ’YE GÖRE MECNUN’UN EĞİTİMİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hüseyin AYAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 146;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Fuzuli | Quran | Leyli | Majnun | Kays Fuzuli | Kuran-ı Kerim | Leyli | Mecnun | Kays

ABSTRACT
Fuzuli's "Leyla vü Majnun" mathnawi in education and training of Kays that reflects the period of education and training. Training will begin after Kays circumcised. Education is a training complex. In order to be respected. Religious education, teaching of Quran’s short sura starts. Fuzuli describe their feelings when training of Kays, he will coincide with the training. Indeed, in the Quran Kays of training 92. sura, the "Leyl" sura has progressed to. From time to time in education and training Fuzuli Kays'ın's own education and training is possible to see the scars. Fuzuli’nin Leyla vü Mecnun mesnevisinde; Kays’ın eğitim ve öğretimi o dönemin eğitim ve öğretimini yansıtır. Kays’ın eğitimine sünnet edildikten sonra başlanır Eğitim karışık bir eğitimdir. Düzene riayet edilir. Dini eğitim, Kuran-ı Kerim’in kısa surelerinin öğretilmesi ile başlar. Fuzuli Kays’ın eğitimini anlatırken Kays’ın duygularını da eğitimiyle örtüştürür. Nitekim Kays’ın eğitimi Kuran-ı Kerimdeki 92 sure olan Leyl suresine kadar ilerlemiştir. Zaman zaman Fuzuli’nin, Kays’ın eğitim ve öğretiminde, kendi eğitim ve öğretiminin izlerini görmek mümkündür.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona