Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ELEKTRONİK PAZARLARLARDA GÜVEN PROBLEMİ VE KRİMİNAL FAALİYETLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ramazan AKSOY | Hanifi SEVER

Journal: EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
ISSN 2146-7684

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 154;
Date: 2012;
Original page

Keywords: İnternet ticareti | Güven | Suç | Kriminal tehdit

ABSTRACT
Güven, internet ticaretinde oldukça önemli bir konudur ve özellikle önemli kararlar hakkındaki sosyal davranışın bir önkoşuludur. Genellikle internet ticaretinin tehlikeli olduğu ve müşterilerin kişisel bilgilerini, kredi kartlarının bilgilerini ve diğer varlıklarını tehlikeye attıkları sıklıkla ifade edilmektedir. Öte yandan, internet ticaretinin kullanımının arttırılması için çok sayıda proje ve uygulama vardır. İnternet kullanıcılarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır ancak çoğu, internet üzerinden ticarete güvenmediği için Web sitelerine kişisel bilgilerini paylaşmaya gönülsüz olmaktadırlar. Bu çalışmada, ziyaretçilerin Web sitelerine olan güven duygusunun arttırılması için kullanılan anahtar elementlerin tartışılması yapılacaktır. Bunun için, ilk olarak literatürdeki güven kavramının çeşitli tanımlarının tahlili yapılacaktır. İkinci olarak, kriminal faaliyetler ve internetteki kriminal tehditlerin varlığı tanımlanmaya çalışılacaktır.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona