Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Enda algatatud eneseparandus eestikeelsetes MSN-i dialoogides

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tiit Hennoste

Journal: Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat
ISSN 1736-2563

Volume: 8;
Start page: 37;
Date: 2012;
Original page

Keywords: vestlusanalüüs | dialoog | internetikeel | eneseparanduste tehnoloogiad ja rollid | eesti keel

ABSTRACT
Artiklis antakse esmakordselt ülevaade eesti MSN-i suhtluses tehtud eneseparandustest Tartu Ülikooli netikeele korpuse materjali põhjal, kasutades vestlusanalüütilist lähenemist. Esmalt tuuakse välja leitud eneseparanduse tehnoloogiad ja vormivõtted vastavalt nende positsioonile probleemallika suhtes, kasutatud operatsioonile ja lahendatud probleemidele. Seejärel analüüsitakse paranduste suhtluslikke põhjuseid ja eesmärke ning näidatakse, et paranduste roll on seotud mh sellega, millise aja järel need on tehtud. Lõpus tuuakse välja MSN-i paranduste erinevused ja sarnasused suulise dialoogi ning jututubade parandustega.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona