Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Endometrioza o potrójnej lokalizacji: w przegrodzie odbytniczo-pochwowej, w bliźnie po cięciu cesarskim oraz w jajniku – opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Kalandyk-Osinko | Katarzyna Pas | Joanna Skręt-Magierło | Ewa Kaznowska | Andrzej Skręt

Journal: Przegląd Menopauzalny
ISSN 1643-8876

Volume: 15;
Issue: 5;
Start page: 412;
Date: 2011;
Original page

Keywords: endometriosis of recto-vaginal septum | endometriosis in post-caesarean scar | ovarian endometriosis

ABSTRACT
The authors discuss the symptoms, pathogenesis and treatment of endometriosis of multiple localization:in the recto-vaginal septum, in a post-caesarean scar and in the ovary. In the available literature we found nodata on the prevalence of endometriosis in triple localisation. The authors discuss symptoms, pathogenesis andtreatment of endometriosis concerning the described localisation.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona