Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Et essay om konkurrenceevnens mangfoldige rødder

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kurt Pedersen

Journal: Erhvervshistorisk Årbog
ISSN 0071-1152

Volume: 61;
Issue: 1;
Start page: 32;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
Konkurrenceevnen dukker jævnligt op i den politiske og økonomiske debat. Spørger man til, hvad det er for en størrelse, får man et mere eller mindre kompliceret indeks, der viser hvordan valutakurs og nominalløn har udviklet sig over en periode i forhold til vore samhandelspartnere. Det er ændringen i vor konkurrenceevne, der finder udtryk, ikke begrebet som sådant. I dette lille essay anlægges en bred teorihistorisk vinkel med henblik på at få begrebet som sådant indkredset. Dets eklektiske natur afskærer os dog fra at angive en mere præcis definition.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil