Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE EVALUATION OF BEHAVIOR IN EXPLOITATION OF AGROPEDOAMELIORATIVE AND DRAINAGE WORKS CONCERNING TO THE SOIL RECOURSES UTILIZATION FROM DEPRESSION BAIA- MOLDOVA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): V. Moca | D. Bucur | Iuliana Breaban | A. Curalet | Catalina Rotaru-Buzdugan

Journal: Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone
ISSN 1582-4616

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 53;
Date: 2008;
Original page

Keywords: drainage system | agropedoameliorative works | Baia depression | soil resources

ABSTRACT
Pentru protejarea solurilor cu potenţial de fertilitate relativ ridicat se impune dezvoltarea unor sisteme agricole durabile, sub aspectul performanţei actuale şi viitoare. În acest context s-a evaluat comportarea în exploatare a lucrărilor de desecare şi drenaj subteran din Depresiunea Baia – bazinul hidrografic al râului Moldova. Lucrările hidroameliorative din perimetrul analizat au fost evaluate după un ciclu de exploatare de peste 30 de ani, fiind evidenţiate o serie de degradări fizice care au dus la scoaterea parţială din funcţiune. Redimensionarea şi completarea reţelei de desecare trebuie să asigure creşterea randamentului funcţional şi cerinţele tehnice ale organizării şi sistematizării exploataţiei agricole. Conservarea şi valorificarea învelişului de soluri solicită aplicarea de amendamente calcaroase pe 2500 ha, afânare adâncă pe 1400 ha şi fertilizare radicală
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona