Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE FALL OF ERZURUM ERZURUM’UN SONBAHARI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Erkan GÖKSU

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1286;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Erzurum | Anatolian Seljukids | The Mongols | Baycu Noyan Erzurum | Türkiye Selçukluları | Moğollar | Baycu Noyan.

ABSTRACT
With the policy he followed Ala al-Din Kayqubad managed to keep Anatolia away from the Mongolian Invasion which tyrannized the Fore Asia thoroughly. Ghiyath al-Din Kaykhusraw II, his son and the successor, could not maintain this policy after his father’s death. The weakness in the administration of the state emerged in the rebel of the Babais, and the Mongols took the advantage of it. Therefore they attacked Anatolia. The Mongols under the command of Baycu Noyan marched towards Erzurum after entering Anatolia with the army of 30 thousand soldiers. The siege which started in a fall of 1242 lasted for two months. At the end they captured the city and the city was subjected to the worst pillage, genocide and destruction of its history. Alaeddin Keykubad, Ön Asya’yı yakıp kavuran Moğol istilasını akıllı siyaseti sayesinde Anadolu’dan uzak tutmayı başarmıştır. Ancak bu durum, onun ölümünden sonra yerine geçen oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde devam etmemiştir. Bu dönemde devlet idaresinde baş gösteren zafiyet, Babaîler İsyanı sırasında açığa çıkmış ve bu durumu fırsat bilen Moğollar, Anadolu’ya saldırmışlardır. Baycu Noyan kumandasındaki 30 bin kişilik bir orduyla Anadolu’ya giren Moğolların ilk hedefi Erzurum olmuştur. 1242 sonbaharında başlayan Moğol kuşatması iki ay sürmüştür. Bu süre sonunda ele geçirilen şehir, tarihinin en büyük yağma, tahrip ve katliamına maruz kalmıştır.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona