Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

FEMALE RULER MODEL AND QUEEN KAYDAFA IN AHMEDI’S “ISKENDERNÂME” AHMEDİ’NİN “İSKENDERNÂME”SİNDE KADIN HÜKÜMDAR MODELİ VE KRALİÇE KAYDAFA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Melike GÖKCAN TÜRKDOĞAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 760;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: İskendernâme | state | ruler | Kaydafa İskendernâme | devlet | hükümdar | Kaydafa

ABSTRACT
In masnavi “İskendernâme”, Ahmedi , one of the poets in XIV century, tells Alexandar’s life and conquests who is legendary person of classical literature. Masnavi contains important information concerning the history of world and rulers. Discussion of female ruler model among the rulers who left a mark in world history presents highly interesting approaches. Female ruler model discussed in “İskendernâme” and also queen Kaydafa will be considered in this study. XIV. yüzyıl şairlerinden Ahmedi’nin “İskendernâme” mesnevisi klasik edebiyatın büyük efsanevi kişiliklerinden biri olan İskender’in hayatını ve fetihlerini anlatır. Mesnevi, dünya ve hükümdarlar tarihine yönelik önemli bilgiler içermektedir. Dünya tarihinde iz bırakan hükümdarlar arasında kadın hükümdar modelinin ele alınışı son derece ilginç yaklaşımlar sunmaktadır. Bu çalışmada, mesnevide işlenen kadın hükümdar modeli ve Kraliçe Kaydafa’ tipi ele alınacaktır.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona