Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Gaminių projektavimas būvio ciklo požiūriu: būvio ciklo vertinimas Lietuvos pramonėje Life Cycle Based Design and Product Development: Application of LCA to Lithuanian Industry

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jurgis Kazimieras STANIŠKIS | Visvaldas VARŽINSKAS

Journal: Environmental Research, Engineering and Management
ISSN 1392-1649

Volume: 54;
Issue: 4;
Start page: 43;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Life cycle assessment | Eco-design | Cleaner production | Environmental Performance declaration | Lithuania

ABSTRACT
Pagrindinis straipsnyje aprašyto tyrimo tikslas - pateikti būvio ciklo įvertinimo (BCĮ) principą kaip vieną iš gaminių kūrimo proceso komponentų. Tyrimas atliktas dviem etapais: pirmajame etape BCĮ priemonės taikomos pasirinktų skirtingų pramonės šakų gaminių grupėms, antrajame etape BCĮ rezultatai naudojami gaminio aplinkosauginėms savybėms tobulinti, gaminio ekologinio projektavimo priemonėms taikyti arba gaminių aplinkosauginėms deklaracijoms (GAD) rengti. Straipsnyje pateikti pavyzdžiai rodo, kad įmonėms projektas buvo naudingas skatinant žinių sklaidą ir atvėrė galimybes diegti aplinkosaugines inovacijas praktikoje. Straipsnyje aprašytas naujas būvio ciklo įvertinimo modelis gali būti taikomas daugelyje pramonės įmonių. The paper is based on some of the results of the project "Implementation of Green Product Development in the Baltic Sea Region and Establishment of Green Company Clusters in Latvia, Lithuania and Russia with Strong Links to Sweden". Life cycle assessment (LCA), as a tool for environmental evaluation of the product system has never been used before in Lithuanian industry. The main goal of this study has been to make an attempt of introducing LCA to the product development process. In the first phase LCA is applied to a selected group of products in different industry sectors. In the second phase the LCA results are used for readjusting the product, its eco-design or its environmental performance declaration development. Despite the limited capacity and lack of incentives, the companies have been satisfied with the project results in terms of the acquired knowledge, particularly in respect to the opportunities for cleaner production innovations. The paper presents a new calculation model used in LCA research, a LCA model of an environmental impact of electricity production in Lithuanian national electricity grid and discusses the experience gained in successful implementation of LCA tools in Lithuanian industry
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona