Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GRANICE RACJONALNEJ TERAPII? DZIECKO Z ZESPOŁEM MNOGICH WAD WRODZONYCH W OPIECE PALIATYWNEJ - OPIS PRZYPADKU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Wodzyńska | Witalij Andrzejewski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 3;
Start page: 133;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wady rozwojowe | leczenie płodu | wstrzymanie leczenia | opieka paliatywna nad dziećmi | |

ABSTRACT
Wrodzone wady rozwojowe występują w populacji żywo urodzonych noworodków z częstością 2-4%. Spośród nich przepuklina oponowo-rdzeniowa jest najczęstszą wadą wrodzoną układu nerwowego. Wobec postępu diagnostyki i terapii prenatalnej stało się możliwe podjęcie interwencji leczniczej u płodu. Istnieje jednakże nadal wiele wątpliwości, co do rzeczywistych korzyści w zestawieniu z możliwymi powikłaniami. W pracy zaprezentowano przypadek dziewczynki z zespołem mnogich wad wrodzonych, po operacji wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej, która, po długotrwałej hospitalizacji, w ostatnim okresie życia została objęta domową opieką paliatywną. Zwrócono uwagę na problem prowadzenia przedłużonego, wielospecjalistycznego leczenia w przypadku niekorzystnego rokowania i podkreślono rolę opieki paliatywnej, jako alternatywy dla stosowania nadzwyczajnych procedur leczniczych." "Wrodzone wady rozwojowe występują w populacji żywo urodzonych noworodków z częstością 2-4%. Spośród nich przepuklina oponowo-rdzeniowa jest najczęstszą wadą wrodzoną układu nerwowego. Wobec postępu diagnostyki i terapii prenatalnej stało się możliwe podjęcie interwencji leczniczej u płodu. Istnieje jednakże nadal wiele wątpliwości, co do rzeczywistych korzyści w zestawieniu z możliwymi powikłaniami. W pracy zaprezentowano przypadek dziewczynki z zespołem mnogich wad wrodzonych, po operacji wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej, która, po długotrwałej hospitalizacji, w ostatnim okresie życia została objęta domową opieką paliatywną. Zwrócono uwagę na problem prowadzenia przedłużonego, wielospecjalistycznego leczenia w przypadku niekorzystnego rokowania i podkreślono rolę opieki paliatywnej, jako alternatywy dla stosowania nadzwyczajnych procedur leczniczych.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona