Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GÜVENCELİ ESNEKLİK ÇERÇEVESİNDE ESNEK ÇALIŞMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ezgi TATLIOĞLU

Journal: EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
ISSN 2146-7684

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 69;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Esnek Çalışma | Güvenceli Esneklik | Esneklik Uygulamaları

ABSTRACT
Esnek çalışma, rekabet edebilirliğin ve istihdam yaratabilirliğin belki de en önemli aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat önemli olan bu aracın nasıl kullanılacağını bilmektir. Geçerli olansa çalışma mevzuatını ve uygulamalarını gerektiğinde köklü değişimlerle çağa uydurabilme becerisini gösterebilmektir. Esnekliğin sadece yasalarla düzenlenmiş olması, uygulama alanı bulabilmesi anlamını taşımamaktadır. Uygulanabilirliğini arttırma düşüncesi ise iş hukukundan beklentileri farklılaştırmıştır. Bu beklentilerin başında çalışma yasalarının, çalışmayı ve çalışanı korurken aynı anda istihdam yaratılması ve sürdürülebilmesine engel teşkil etmemesi gelmiştir. İşte bu noktada ortaya atılan fikir ise “güvenceli esneklik” olmuştur. Bu çalışmada, esneklik kavram olarak ele alınmış, güvenceli esnekliliğin önemine güvence-esneklik dengesini en başarılı şekilde uygulayan ülke grupları üzerinden değinilmiş ve son bölümde Eurofound’un esneklik araştırmasına yer verilmiştir. Tüm bunların ışığında Türkiye’de esnek çalışmanın uygulanabilirliği için öncelikli olarak yapılması gerekenler belirtilmiştir.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil