Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Håndværk og design; nyt fag, ny didaktik – et aktionsforskningsprojekt

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Stig Pedersen | Hanne Schneider

Journal: Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A
ISSN 1238-9501

Volume: 18;
Issue: 1;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Projektet tager afsæt i regeringens forslag om at sammenlægge fagene sløjd og håndarbejde til et nyt fag ”håndværk og design”. Det er projektets ambition at være dagsordensættende i forhold til udvikling af dette nye skolefag. Vi vil arbejde ud fra en aktionsforskningsmæssig tilgang. Det betyder, at vi ikke alene har til hensigt at etablere et ”objektivt” billede af, hvordan udvalgte skoler arbejder med at udvikle det ny fag ”håndværk og design”, men ønsker at påvirke udviklingen og dermed i fællesskab konstruere ny didaktisk teori. Som støtte for projektgruppens arbejde nedsættes en metodisk, didaktisk studiekreds, hvor projektgruppen modtager sparring fra erfarne forskere. Det er projektets sigte at undersøge og udvikle det ny fags didaktik med henblik på at generere visioner for bl.a. indholdsudvælgelse og læreformer i et fremtidsperspektiv for faget ”håndværk og design” i samspil mellem de ideer, viden og erfaringer forskerne har, den viden og erfaring de udvalgte forskende lærere har, samt de erfaringer og ideer, der opbygges i projektets praksisdele. Der arbejdes med eksemplariske forløb, som planlægges og efterbehandles i samarbejde mellem lærere og forskere. Dette samarbejde dokumenteres af lærerne og projektgruppens medlemmer i fællesskab. Her indgår fx undervisningsoplæg, materialer og genstande, evalueringsformer – og resultater samt fokusgruppe interview.Søkord: metod, sløjd, håndværk og design, aktionsforskning, folkeskolenURN:NBN:no-29962

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation