Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

HİDROLİK SERVO SİSTEMLER, KONTROL VE MODELLENMESİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): GÜRCAN SAMTAŞ | SALİH KORUCU

Journal: EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
ISSN 2146-7684

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 68;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Servo valfler | oransal valfler | servo kontrol

ABSTRACT
Gelişen endüstriyle beraber hidrolik akışkan gücünün birçok sektörde etkili bir şekilde kullanıldığını görülmektedir. Ayrıca önceleri teknik açıdan çözümleri mümkün olmayan mekanik problemlere, günümüzde artık rahatlıkla çözüm üretilmektedir. Özellikle akışkan gücünün kullanıldığı birçok alanda, küçük kuvvetler ile büyük güçlerin üretilmesinde servo valf mekanizmaları kullanılmaktadır. Hidrolik servo sistemler, genellikle sabit bir basınç desteğine ihtiyaç duyarlar ve hidrolik aktüatörler ya da hidrolik motorları kontrol etmek için de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, hidrolik servo valfler anlatılarak, kontrollerine ve matematiksel olarak modellenmelerine değinilmiştir. Çalışmanın sonunda, hidrolik servo valflerin genel kullanımları ve kullanımlarında ortaya çıkan avantaj ve dezavantajlar maddeler halinde ifade edilmiştir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation