Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Historiografia del “Ball de Torrent”: De la moixiganga barroca al quadre de balls populars valencians (1692-1929)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Raül Sanchis Francés | José Maria Esteve-Faubel

Journal: Scripta : Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
ISSN 2340-4841

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 240;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Resum: El Ball de Torrent és una moixiganga dramàtica popular escenificada a la ciutat de València i altres indrets del País Valencià des de finals del segle XVII fins a principis del segle XX. Estava organitzada per agrupacions gremials, juntes d’hospitals o clavaris de festes i protagonitzada per personatges agrupats en comparses que representaven una paròdia sobre les relacions entre les estructures de poder i les classes populars. Tot i la variabilitat segons el moment històric, es conforma com una mescla de quadres amb danses, música i jocs teatrals. El ball interacciona de diverses formes amb algunes festes valencianes i és, probablement, una de les mostres de teatre de carrer més nostrades i menys estudiades de la València Moderna. En aquest article es realitza una revisió bibliogràfica crítica i una primera anàlisi historiogràfica.Paraules clau: Ball de Torrent, Dansa i música tradicional, Teatre, Moixiganga, Festa valencianaAbstract: Ball de Torrent (Dance of Torrent) is a popular dramatic masquerade staged in Valencia since the late seventeenth century to the early twentieth. It was organized by guilds, hospital managements or festival organizers. The actors were grouped in associations representing a parody on the relationships between power structures and popular classes. Despite the variability depending on the historical period, it consisted of a mixture of episodes or scenes with dance, music and theatre games. Any Festivals in Valencia are connected with the Ball de Torrent. It’s probably one of the most interesting samples of street theatre and studied under of the Modern Valencia. This paper analyses historical sources to review and critique bibliography.Keywords: Dance of Torrent, Traditional Dance and Music, Theatre, Masquerade, Feasts of Valencia
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona