Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Improving the health status of women through puberty rites for girls

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Thelmah X Maluleke

Journal: Health SA Gesondheid : Journal of Interdisciplinary Health Sciences
ISSN 1025-9848

Volume: 8;
Issue: 3;
Date: 2003;
Original page

ABSTRACT
The aim of this article is to present a sexuality education programme, which can be used in puberty rites for girls (vukhomba) to improve the health status of women in the community. Opsomming Die oogmerk van hierdie artikel is om ’n seksualiteitsopvoedingsprogram voor te lê wat tydens die puberteitsrites vir meisies (vukhomba) gebruik kan word om die gesond-heidstatus van vroue in die gemeenskap te verbeter. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona