Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE INDUSTRIAL ENGINEER AS ENTERPRISE DESIGNER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Johan Rottier

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 8;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: A method is proposed by which the suitabilityof development capabilitiescan be evaluated for Enterprise design. The method is based on a model for development and models for various aspects of Enterprises. The evaluation approach is based on correlating the methodology, tools and techniques and knowledge base ofthe capabilitywith that required for the engineering of Enterprises.AFRIKAANSE OPSOMMING:'n Metode word voorgestel om ontwikkelingsvermoe-ns se geskiktheid vir die ontwerp van ondememings te evalueer. Die metode is enersyds gebaseer op 'n model vir ontwikkeling en andersyds op modelle wat die ontwikkelingsvereistes tov Ondememingstoelig. Die evaluasie geskied deur die metodologie, kennisbasisen ontwikkelings hulpmiddelsvan die vermoe te vergelyk met die vereistes wat die ontwikkeling van 'n Ondememing stel.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland