Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Influencia del inglés en el lenguaje bibliológico y tipográfico moderno

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Martínez de Sousa, José

Journal: BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació
ISSN 1575-5886

Issue: 8;
Date: 2002;
Original page

Keywords: Librarianship | Terminology | Documentation

ABSTRACT
Dissertació sobre l'argument i consolidació els darrers anys de tecnicismes estrangers, sobretot anglicismes, en el món bibliològic i tipogràfic en detriment dels termes tradicionals. Aquest fet però, ha produït confusions terminològiques i que certa terminologia esdevingui estranya i llunyana. Finalment, l'autor mostra exemples sobre aquests tecnicismes i possibles solucions per adaptar-los millor a la nostra llengua.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation