Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

INSTYTUCJONALIZACJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH

ADD TO MY LIST