Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Isidro Parga Pondal, o Seminario de Estudos Galegos e o laboratorio de Xeoquímica da Universidade de Santiago

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leonardo Docanto, Francisco J.

Journal: Asclepio : Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia
ISSN 0210-4466

Volume: 64;
Issue: 1;
Start page: 37;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Isidro Parga Pondal | Geochemistry | Geology | History of science | Galicia | Isidro Parga Pondal | Xeoquímica | Xeoloxía | Historia da ciencia | Galicia

ABSTRACT
Isidro Parga Pondal was one of the most important scientists who worked in the University of Santiago. His value as researcher has made that this institution, the Seminary of Galician Studies and the National Foundation for Scientifics Researchers and Trials of Reforms subsidized the establishment of the first laboratory of Geochemistry founded in Spain, which was directed by Parga. This laboratory made significant researches, a lot of them designed to search for practice applications that allowed the establishment of new industries in Galicia. This paper explains the origin of this laboratory, its characteristics, the activities which carried out and the investigations not ended because of the Parga’s expulsion of the University at the beginning of the Civil War.[gl] Isidro Parga Pondal foi un dos científicos máis importantes que traballou na Universidade de Santiago. A súa valía como investigador fixo que esta institución, o Seminario de Estudos Galegos e a Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas subvencionasen o establecemento do primeiro laboratorio de Xeoquímica fundado en España, que foi dirixido por Parga. Neste laboratorio se realizaron importantes traballos, moitos encamiñados á busca de aplicacións prácticas que permitisen o establecemento de novas industrias en Galicia. Neste artigo se explica a orixe deste Laboratorio, as súas características e as actividades que levaba a cabo, así como os traballos que quedaron sen facer pola expulsión de Parga da Universidade ao comezo da Guerra Civil.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona