Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Íslenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ingi Rúnar Eðvarðsson | Guðmundur Kristján Óskarsson

Journal: Bifröst Journal of Social Science
ISSN 1670-7788

Volume: 3;
Start page: 45;
Date: 2009;
Original page

Keywords: stjórnunaraðferðir | íslenskir stjórnendur | liðsvinna | management | Icelandic managers | teamwork

ABSTRACT
Í þessari grein er varpað ljósi á íslenska stjórnendur, stjórnunaraðferðir þeirra og sérkenni. Greinin kannar einnig hvort breytingar hafi orðið á stjórnunaraðferðum á árunum 2004-2007. Rannsóknin byggir á rafrænni spurningalistakönnun þar sem stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum af ólíkri stærð voru spurðir um stjórnun og svörun var 46%. Litlar breytingar komu fram milli kannana 2004 og 2007, nema hvað varðar stjórnunarstíl og kyn, liðsstarf og rekstrarárangur. Af öðrum niðurstöðum má nefna að íslenskir stjórnendur beita lýðræðislegum stjórnunaraðferðum og blanda saman ólíkum aðferðum. Konur beita frekar hvetjandi og veitandi stjórnun en karlar velja flestir felandi stjórnun. Meirihluti fyrirtækja er með liðsstarf og það er algengast í stærri fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. Staðsetning fyrirtækja á landinu og starfs­grein fyrirtækja hafði óveruleg áhrif á stjórnun. Stærð fyrirtækja og menntun stjórn­enda hafði hins vegar nokkur áhrif á stjórnun. Liðlega sjö af tíu fyrirtækjum voru rekin með hagnaði 2006. Engin sjáanleg tengsl voru á milli stjórnunaraðferða og rekstrarárangurs. Helsta skýring þess er að mikill meirihluti fyrirtækja skilaði hagnaði.This article investigates Icelandic managers, their management methods and characteristics. The article also asks whether there were changes in management methods in Iceland during the years 2004-2007. The study is based on an electronic survey where managers in Icelandic companies of varying size were asked about management. The response rate was 46%. There are few apparent changes between the 2004 and 2007 surveys, except regarding management style and gender and team­work and company performance. Among other results are that Icelandic managers use democratic management methods and combine differing methods. Women tend to use supporting and coaching techniques while most men choose delegating tech­niques. The majority of companies have teams and this is most common in larger companies in the Reykjavík area. The geographical location of companies and the industry they are in have a negligible effect on management. The size of the company and the educational level of managers, however, had some effect on management. More than seven of every ten companies operated at a profit during the year 2006. There was no apparent connection between management methods and company performance. The principal explanation for this is that a large percentage of compa­nies turned a profit.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona